PTX dosyası nasıl oluşturulur?

MATLAB(Parallel Computing Toolbox) GPU Hesaplama yaparken çağıracağımız kernelleri daha önceden derleyip, onlara ait .cu (kaynak kod) ve .ptx (parallel thread execution) dosyalarını ilgili Matlab dosyamızın bulunduğu klasöre koyarak gerekli tanımlamaları yapmamız gerekmektedir.

Kullanmış olduğum sistemde nvcc derleyicisinin ihtiyaç duyduğu cl.exe dosyası “C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\VC\bin” adresinde olduğundan bunu derleme yaparken yazdığım kod satırına dahil etmem gereklidir. Örneğin test.cu dosyasının derlenmesi için:

nvcc -ptx test.cu -ccbin "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\VC\bin"

komutunu dosyaların bulunduğu dizinde çalıştırdığımız zaman .ptx dosyamız başarıyla oluşacaktır.

ptx-compile

Etiketler: , , , ,

1 Yorum

  1. […] işlemlerini yapacak olan kernel kodunun .cu dosyası içerisine doğru bir şekilde yazılması ve derlenerek .ptx dosyasının oluşturulması gerekmektedir. test.cu dosyamız: __global__ void add1( double * pi, double c ) { *pi += c; } […]

Yorum Yapın