:::: MENU ::::
Prolog

Bilginin Semantik Şebeke Yapısında Sunulması ve Prolog’da Kodlanması

A,B,C cisimleri ve Masa’nın konumu aşağıdaki gibidir.

a-b-c-masa

Büyüklük-Küçüklük ilişkileri:

buyukluk-kucukluk

Altında-Üstünde ve Sağında-Solunda İlişkileri:

alt-ust-sag-sol

Yukarıdaki şekillerin arasındaki büyüklük-küçüklük/altındalık-üstündelik/sağındalık-solundalık özelliklerine göre kodlanmış Prolog programı aşağıdadır:

Ekran çıktısı:

abc-masa-prolog


Hayvanlarla ilgili çerçeve tabanlı bir ağ oluşturarak Prolog’da veritabanını oluşturma

Hayvanlarla ilgili çerçeve tabanlı bir ağ oluşturarak Prolog’da veritabanını oluşturma:

Öncelikle özellikleri belirlediğimiz çerçeve tabanlı ağımızı oluşturuyoruz. Bunlar hayvanların özelliklerinin tutulduğu kartlar olarak düşünülebilir.

hayvanlar

Daha sonra Prolog programının anlayacağı bir şekilde bu özellikleri kodluyoruz.

Son aşamada ise sorularımızı yönelterek cevaplarımızı alıyoruz.

Tüm memeli hayvanların bilgilerini ekrana getirmek için:
hayvan(X,memeli,Y,Z,A,B,C,D).
komutu kullanılır.

prolog-hayvanlar


Anlamsal Ağların Sözdizimi ve Anlam Bilimi

Anlamsal Ağların Sözdizimi ve Anlam Bilimi (Syntax and semantics of semantic networks)

Semantik Ağlar kategoriler ve ilgili kategorilere ait nesneler arasındaki ilişkiyi niteler.

Örneğin:

Kediler, Memeliler’in alt kümesidir.

Aşağıda örnek bir çerçeve tabanlı ağ(frame-based network) ve bunun birinci dereceden mantık(first-order logic) ile ifade edilmesini göreceksiniz.

Aşağıdaki ağ “Opus’un kaç ayağı var?” sorusuna cevap verir.
Cevabı Opus -> Penguenler -> Kuşlar yolunu izledikten sonra kuşların 2 ayağı var kısmından bulmaktadır. Bu durum mirasa örnektir.

frame-based

Türkçeleştirerek yeniden çizdiğim çerçeve tabanlı ağ:

cerceve-tabanli


VISUAL PROLOG PROGRAMI VE ZEKİ ÖĞRETİM SİSTEMLERİ

“VISUAL PROLOG PROGRAMI VE ZEKİ ÖĞRETİM SİSTEMLERİ” başlıklı Yüksek Lisans Tez çalışması Gökhan KARAOSMANOĞLU tarafından Haziran 2007’de hazırlanmış olup sitedeki Prolog kategorisinde bazı içerikler ilgili çalışmadan alınmıştır. Çalışmanın tamamını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

visual-prolog-programi-ve-zeki-ogretim-sistemleri


Sayfalar:123