:::: MENU ::::
MATLAB


Matlab’ın eps değişkeni

Matlab’ta double değişkeni tanımlı iken eps = 2^-52 değerine, single tanımlı iken 2^-23 değerine eşittir.

Matlab eps değerinden daha hassas işlemleri yapamaz. Örneğin:

x = 1;
y = x + 3*eps/5;

komutlarını çalıştırdığımızda:

x=1
y=1.0000

değerlerini görürüz.

x-y dediğimizde ise sonuç -2.2204e-16 çıkmaktadır. Aslında biz iki değeri de 1 olarak gördük.

Peki x==y mi? diye sorduğumuzda Matlab ne diyor?

O yani false yani eşit değil. Demek ki, 1 eşit değilmiş 1.000 🙂

Ekran çıktısı:

matlab-eps

Matlab’ta sabit olarak kullanılabilecek küçük bir değer olarak kabul edilebilir.


Matlab’ta onluk sayıyı ikilik sayıya çevirme yöntemleri

Onluk sayı sistemindeki bir sayı ikilik sayı sistemindeki bir sayıya aşağıdaki şekilde çevrilir:

onluksayiyi-ikiliksayiya-cevirme

1.yol:

2.yol:


Sayfalar:123456789