:::: MENU ::::
Bulanık Mantık

Bulanık Mantık ile ilgili temel bilgiler…

Bulanık Mantık ile ilgili temel bilgiler…

Bulanık ve Klasik Küme kavramlarını açıklayınız?
Bulanık Mantık neden ortaya çıkmıştır?
Bulanık Mantık’ın tarihsel gelişimini anlatınız?
Bulanık Mantık’ın kullanım alanları nelerdir?
Bulanık sistemlerde karşılaşılan sıkıntılar nelerdir?
Bulanık sistem nedir?
Bulanık küme işlemlerini anlatınız?
Bir bulanık üye fonksiyonunun bileşenlerini açıklayınız?
Normal ve Normal Olmayan bulanık küme nedir?
Dışbükey ve dışbükey olmayan bulanık küme nedir?
Simetrik ve simetrik olmayan üyelik fonksiyonu nedir?
Üçgen, Yamuk, Gaussian ve Çan üyelik fonksiyonlarını anlatınız?
Bulanık Kural Nedir?
Tsukamoto, Takagi-Sugeno-Kang, Mandani çıkarım yöntemlerini anlatınız?
Durulaştırma nedir? Durulaştırma yöntemlerini anlatınız?
Bir bulanık sistem tasarlayınız?

Bulanık Mantık ile ilgili temel bilgiler…


Selecting fuzzy if-then rules for classification problems using genetic algorithms

“Selecting fuzzy if-then rules for classification problems using genetic algorithms” başlıklı çalışma Hisao Ishibuchi, Ken Nozaki, Naohisa Yamamoto ve Hideo Tanaka tarafından yapılmış olup IEEE Transactions on fuzzy systems 3.3 (1995): 260-270.sayfaları arasında yayınlanmıştır.

Bulanık kural kümelerinin sınıflandırma işlemi için kullanımını anlatılmış ve IRIS veri seti üzerinde deneyler yapılmıştır.

İndirmek için:
Selecting-fuzzy-if-then-rules-for-classification-problems-using-genetic-algorithms


Fuzzy Rule-Based Classification System for Assessing Coronary Artery Disease

“Fuzzy Rule-Based Classification System for Assessing Coronary Artery Disease” başlıklı çalışma Reza Ali Mohammadpour, SeyedMohammad Abedi, Somayeh Bagheri ve Ali Ghaemian tarafından yapılmış olup Computational and Mathematical Methods in Medicine dergisinde basılmıştır.

İndirmek için:

Fuzzy-Rule-Based-Classification-System-for-Assessing-Coronary-Artery-Disease


GENETİK ALGORİTMA İLE BULANIK KURAL KÜMESİNİN OTOMATİK OLARAK OLUŞTURULMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

“GENETİK ALGORİTMA İLE BULANIK KURAL KÜMESİNİN OTOMATİK OLARAK OLUŞTURULMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM” başlıklı Doktora tezi, Ersin KAYA tarafından hazırlanmış ve 23.12.2014 günü kabul edilmiştir.

İncelemek için:

genetik_algoritma_ile_bulanik_kural_kumesinin_otomatik_olarak_olusturulmasinda_yeni_bir yaklasim


Sayfalar:12