Android Button Maker

Android Button Maker ile uygulamanız için kendinize özel butonlar tasarlayabilirsiniz. http://angrytools.com/android/button/ Hazırlanan buton sisteme şu şekilde eklenir:

Android’de özelleştirilmiş Toast mesajı nasıl verilir?

layout klasörü altına toast_layout.xml adında bir dosya oluşturarak içeriğini aşağıdaki şekilde doldurunuz: < LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:id="@+id/toast_layout_root" android:orientation="horizontal" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:padding="8dp" android:background="#DAAA" > < ImageView android:src="@drawable/droid" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginRight="8dp" /> < TextView android:id="@+id/text" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:textColor="#FFF" /> Daha sonra mesaj hangi…

Java’da public ve private class oluşturma ve kullanımı

Java’da public ve private class oluşturma ve kullanımı Insan.java: public class Insan int yas; int kilo; String adi; String meslek; public void Beslen(String yemek_ismi, int kalori){ } } Hayvan.java: public class Hayvan { private String hayvan_adi; private String hayvan_cinsi; private…

Android Sayı Tahmin Oyunu Kaynak Kodları

Hüseyin AYDIN isimli arkadaşın anlatımını adım adım takip ederek oluşturduğum çalışmanın kaynak kodları: Uygulamada yanlış tahmin yaptıkça eksiye gidiş vardı, o kısmı kendim ekledim 🙂 Tahmin hakkı sıfır olduğu zaman Tahmin Et butonunun aktifliğini iptal ettim ve Oyun Bitti yazdırdım….

Java hassasiyetin kaybolmasına izin vermez

Örneğin: int k; double l; l = k = 13.72; Yukardaki komutlar ile (=) sembolünün birleşme özelliği sağdan sola olduğu için, ( l = (k = 13.72)); sırasıyla atamalar yapılacaktır. Java hassasiyetin kaybolmasına izin vermeyeceği için k=13.72 atamasında, “possible loss…

A Constraint-Handling Mechanism for Particle Swarm Optimization

“A Constraint-Handling Mechanism for Particle Swarm Optimization” başlıklı çalışma Pulido, Gregorio Toscano ve Carlos A. Coello Coello tarafından hazırlanıp 2004. CEC2004 kongresinde sunulmuştur. “Constraint-Handling Mechanism” kısıtların üstesinden gelmek için önerilen mekanizmalar olarak değerlendirilebilir. Çalışmada basit bir mekanizma önerilmiştir. Bu mekanizma…

Kayan noktalı bir tip yerine tamsayı tipini kullandığımızda ne olur?

public class FloatDeneme1 { public static void main(String[] args) { int sinav1=50; int sinav2=55; int ortalama_yaklasik =(sinav1+sinav2)/2; float ortalama_tam =(float) (sinav1+sinav2)/2; System.out.println(“Sinav ort. (yaklasik): “+ortalama_yaklasik); System.out.println(“Sinav ort. (tam olrk): “+ortalama_tam); } } Bu programın çıktısı şu şekilde olacaktır: Gördüğünüz gibi…