Veri Yapıları

Dairesel Bağlı Listede Ekleme, Sıralı Ekleme ve Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Dairesel Bağlı Listede Ekleme, Sıralı Ekleme ve Silme İşlemi Nasıl Yapılır? Şadi Evren ŞEKER’in anlatımındaki kod:

Bağlı listeden eleman silme

Bağlı listeden eleman silme, Şadi Evren ŞEKER’in anlatımındaki kod:

Ekran çıktısı:

Bağlı listede araya ekleme ve sıralı ekleme nasıl yapılır?

Bağlı listede araya ekleme ve sıralı ekleme nasıl yapılır? Şadi Evren ŞEKER’in anlatımı sırasında kullandığı kod aşağıdadır:

Ekran çıktısı:

Bağlı listelerde döngü ve fonksiyon kullanımı

Bağlı listelerde döngü ve fonksiyon kullanımı ile ilgili örnek kod, Şadi Evren ŞEKER’in anlatımından aldım.

Ekran çıktısı:

Basit Bağlı Liste (Linked List) Kodları

Şadi Evren ŞEKER’in anlatımındaki örnek kodlar:

Kodun çıktısı: Bağlı listenin içeriğine sırasıyla 10,20,30 verileri girilip, ilgili verilerin tekrardan ekrana yazdırılması ve adres bilgilerinin gösterilmesi. Verinin bulunduğu yer : 8 byte Verinin adresinin gösterdiği yer: 24 byte Toplam kapladığı alan:…