Bilgiler

Bilgiler

Sınıflandırmada yanlış pozitif ve yanlış negatif hata ne anlama gelir?

Yanlış sınıflandırmadan kaynaklanan farklı maliyetlerin veya risklerin olduğu durumlarda sınıfların eşit önemde olması varsayımı ihlal edilebilir. Örneğin bazı laboratuvar ölçümlerine göre bir hastanın kanser olup olmadığına karar verecek bir sınıflandırıcı ele alındığında iki tip hata vardır. Bu hatalardan “yanlış pozitif…

Öngörücü öğrenme süreçleri hangi aşamalardan oluşur?

Bütün öngörücü öğrenme süreçleri temel olarak: -Verilen eğitim kümesinden sistemdeki bilinmeyen bağımlılıkları öğrenme veya tahmin etme. -Tahmin edilen bağımlılıkları kullanarak sistemde yer alacak yeni girdiler için çıktılar öngörme. aşamalarından oluşmaktadır. Bu iki aşama sırasıyla; özelden (eğitim kümesi) genele (model) ulaşmak…

Lehmer Mean(Lehmer Ortalaması)

Derrick Henry Lehmer tarafından önerilmiş ortalamadır. Sonlu sayıda pozitif gerçel sayıların ortalaması için önerilmiş bir yaklaşımdır. Lehmer ortalaması, aritmetik ortalama ve armonik ortalama aracılığıyla minimum ve maksimum arasında enterpolasyon için power/Hölder ortalamasına bir alternatiftir. 1,2,3,4,5 için p=1 olduğu durumda Lehmer…

Homozigot ve Heterozigot Nedir?

Homozigot: Bir karakteri kontrol eden iki alel gen birbirinin aynısı ise buna homozigot denir. SS dd OO XX gibi. Heterozigot: Bir karakteri kontrol eden iki alel gen birbirinden farklı ise buna heterozigot denir. Ss Dd XY gibi.

amplifikasyon nedir?

amplifikasyon, büyütme/genişletme olarak düşünülebilir. amplifikasyon: Ontogeni ve filogenide yapısal ve görevsel kompleksliğin gittikçe artırılması yönündeki değişiklikler. amplifikasyon: Bir DNA parçasının kopya sayısının in vitro ya da konak hücresi içinde fazla üretilerek artırılması. amplifikasyon: Bir nükleik asit parçasının kopya sayısının in…

Ölçü, ölçüm, ölçüt, ölçek, metrik nedir?

ölçüt: Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter ölçek: Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü metrik: Ölçümlü ölçüm: Ölçme işi, Ölçülerek elde edilen sonuç, Ölçümleme sonucu, takdir ölçü: Bir niceliği, o nicelik…

Değerlerin logaritmik ölçekte gösterilmesinin amacı nedir?

Değerlerin logaritmik ölçekte gösterilmesinin amacı nedir? Okuduğum bazı makalelerde sonuçları analiz ederken çizilen grafiklerin logaritmik ölçekte olmasının nedenini anlayamamıştım. Bu konuyla ilgili logaritmik skala nedir? şeklindeki araştırmalarım sırasında aşağıdaki faydalı anlatımı buldum. Doğrusal skala ile logaritmik skala’yı karşılaştırıyor ve ne…