:::: MENU ::::

İterasyona bağlı atalet ağırlığı(inertia weight) parametresi nasıl kullanılabilir?

İterasyona bağlı atalet ağırlığı(inertia weight) parametresi Parçacık Sürü Optimizasyonu algoritmasında kullanıldığı gibi benzer metasezgisel algoritmalara da entegre edilebilir.

inertia-weight

wu: atalet ağırlığının başlangıç değeri
wl: atalet ağırlığının bitiş değeri
t: mevcut iterasyon değeri,
Tmax: maksimum iterasyon değeri

Wu=1.00, wl: 0.01, t=1, Tmax=100 olduğu durumda = w(t)=w(1)=0,0001 çıkmaktadır.
Wu=1.00, wl: 0.01, t=10, Tmax=100 olduğu durumda = w(t)=w(1)=0,001 çıkmaktadır.
Wu=1.00, wl: 0.01, t=100, Tmax=100 olduğu durumda = w(t)=w(1)=0,01 çıkmaktadır.


Sezgisel yöntemlerin sınıflandırılması

Sezgisel yöntemler en iyi sonucu bulacaklarını konusunda garanti vermeseler bile en kısa zamanda makul bir sonuç bulacaklarını garanti ederler. Bu yöntemler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.

sezgisel-yontemler

Sezgisel yöntemler sosyal tabanlı, fizik tabanlı, biyoloji tabanlı, kimya tabanlı, müzik tabanlı, sürü tabanlı, spor tabanlı, matematik tabanlı ve melez olmak üzere 9 farklı kategoride değerlendirilmektedir. Bunlardan melez kategorisinde bir veya birden fazla kategorideki algoritmalar bir arada kullanılarak çözüm arayışı sağlanmaktadır. Bu kategorilerde literatürde yüzlerce algoritma bulunmaktadır.

Kaynak: http://ahmetcevahircinar.com.tr/2016/12/16/circir-bocegi-algoritmasi-yeni-bir-meta-sezgisel-yaklasim-ve-uygulamalari/


Cırcır Böceği Algoritması: Yeni bir Meta-sezgisel Yaklaşım ve Uygulamaları

“Cırcır Böceği Algoritması: Yeni bir Meta-sezgisel Yaklaşım ve Uygulamaları” başlıklı DOKTORA TEZİ, Murat CANAYAZ tarafından hazırlanmış ve 14.08.2015’te kabul edilmiştir.

Tezi incelemek için:
circir_bocegi_algoritmasi_yeni_bir_metasezgisel_yaklasim_ve_uygulamalariSayfalar:12345678910...64