:::: MENU ::::

Ateş Böceği Algoritması ile Haftalık Ders Programı Hazırlama

“Ateş Böceği Algoritması ile Haftalık Ders Programı Hazırlama” başlıklı çalışma Engin KARAARSLAN ve Kenan ZENGİN tarafından yapılmış olup 11-13 Mayıs 2016 günlerinde Tokat/TÜRKİYE’de düzenlenen EEB 2016 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu’nda sunulmuştur.

Amaç fonksiyonu nasıl hazırlanmıştır?

fx

f(x): ateşböceklerinin ışık yoğunluğu
t(x): öğretmen uygunluk değeri

Öğretmen uygunluk değeri haftalık ders programları oluşturulduktan sonra her bir öğretmenin kendi haftalık ders programında yerleştirilmiş dersleri arasındaki boşluk miktarıdır. Haftalık ders programı dağılımı yapılırken eniyileme, öğretmenlerin haftalık ders programlarındaki boşlukları minimize etmeye yönelik tasarlanmıştır. Bu sayede her öğretmenin dolu günlerinin birbirine yakın olması ayarlanmış ve boş günlerindeki iş planlarının farklı konulara (rehberlik, etüd vb.) kaydırılabilmesi planlanmıştır.

Çalışmayı indirmek için:

ates_bocegi_algoritmasi_ile_haftalik_ders_programi_hazirlama


Guguk Kuşu Algoritmasının Gezgin Satıcı Problemine Uygulanması ve Simülasyonu

“Guguk Kuşu Algoritmasının Gezgin Satıcı Problemine Uygulanması ve Simülasyonu” başlıklı çalışma Fadime DEMİRTAŞ ve Kenan ZENGİN tarafından yapılmış olup 11-13 Mayıs 2016 günlerinde Tokat/TÜRKİYE’de düzenlenen EEB 2016 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu’nda sunulmuştur.

Guguk kuşu optimizasyon algoritması(Cuckoo Optimization Algorithm) akış diyagramı:

coa

Çalışmayı indirmek için:

guguk_kusu_algoritmasinin_gezgin_satici_problemine_uygulanmasi_ve_simulasyonu


Karides Sürüsü Algoritmasının Görüntü Sıkıştırmada Kullanılması

“Karides Sürüsü Algoritmasının Görüntü Sıkıştırmada Kullanılması” başlıklı çalışma Fatma HARMAN, ve İlker KILIÇ tarafından yapılmış olup 11-13 Mayıs 2016 günlerinde Tokat/TÜRKİYE’de düzenlenen EEB 2016 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu’nda sunulmuştur.

Görüntü sıkıştırma bilginin fark edilebilir bir kaybı olmadan görüntünün iletimi ve depolanması için gerekli olan bit sayısının azalmasıyla ilgili bir tekniktir.

Kayıplı ve kayıpsız olmak üzere iki tip görüntü sıkıştırma tekniği vardır.

Kayıplı teknikte bilginin kaybı vardır ve belirli bir hata oranında orijinal görüntü elde edilir.

Kayıpsız sıkıştırmada ise bilginin kaybı yoktur ve orijinal görüntü düşük sıkıştırma oranında tekrar oluşturulur.

Çalışmayı indirmek için:

karides_surusu_algoritmasinin_goruntu_sikistirmada_kullanilmasi


Metasezgisel Yöntemler ve Uygulama Alanları

“Metasezgisel Yöntemler ve Uygulama Alanları” başlıklı çalışma Aytuğ ONAN tarafından hazırlanmış olup Aralık 2013’te yayınlanan Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi’nin 17.cildinin 2.sayısının 113-128.sayfaları arasında basılmıştır.

Çalışmayı indirmek için:

metasezgisel_yontemler_ve_uygulama_alanlari


Sayfalar:1234567...64