:::: MENU ::::

GSA: A Gravitational Search Algorithm

“GSA: A Gravitational Search Algorithm” başlıklı çalışma Esmat Rashedi, Hossein Nezamabadi-pour, Saeid Saryazdi tarafından yapılmış olup Information sciences, 179(13), 2232-2248.sayfaları arasında basılmıştır.

Yerçekimsel Arama Algoritması, 2009 yılında literatüre girmiş yerçekimi yasası ve kütlelerin ilişkilerini esas alan Newton’un yerçekimi ve hareket kanunları kullanan bir yapay zeka optimizasyon algoritmasıdır.

Şimdiye kadar geliştirilen sezgisel optimizasyon algoritmaları tüm problemlerde birden aynı anda başarı gösteremediğinden, yeni sezgisel algoritmaların geliştirilmesi açık bir araştırma alanıdır.

İndirmek için:GSA_A_Gravitational_Search_AlgorithmMatlab’ın eps değişkeni

Matlab’ta double değişkeni tanımlı iken eps = 2^-52 değerine, single tanımlı iken 2^-23 değerine eşittir.

Matlab eps değerinden daha hassas işlemleri yapamaz. Örneğin:

x = 1;
y = x + 3*eps/5;

komutlarını çalıştırdığımızda:

x=1
y=1.0000

değerlerini görürüz.

x-y dediğimizde ise sonuç -2.2204e-16 çıkmaktadır. Aslında biz iki değeri de 1 olarak gördük.

Peki x==y mi? diye sorduğumuzda Matlab ne diyor?

O yani false yani eşit değil. Demek ki, 1 eşit değilmiş 1.000 🙂

Ekran çıktısı:

matlab-eps

Matlab’ta sabit olarak kullanılabilecek küçük bir değer olarak kabul edilebilir.


Myhill–Nerode Teoremi

Myhill–Nerode Teoremi, 1958 yılında Chicago üniversitesi akademisyenleri John Myhill ve Anil Nerode tarafından ortaya konmuş bir teoremdir.

Myhill–Nerode Teoremi, bir dilin düzenli olduğunu ispatlamak için gerekli ve yeterli bir yaklaşımdır. Ayrıca bir DFA’nın minimal hale getirilmesinde de kullanılmaktadır.

Myhill–Nerode Teoremi ile ilgili çalışmalarım sırasında aldığım notlar:

myhill-nerude-1

myhill-nerude-2

myhill-nerude-3

myhill-nerude-4

myhill-nerude-5

myhill-nerude-6

myhill-nerude-7

myhill-nerude-8

myhill-nerude-9


Sayfalar:1234567...78