:::: MENU ::::

MATLAB GPU CUDA Thread, Block, Grid boyutlarının ayarlanması

Kerneli aşağıdaki şekilde oluşturabiliriz:
k = parallel.gpu.CUDAKernel('test.ptx','test.cu');
Peki bu kaç kere çalıştırılacak?
Bunun ayarlanmasını ise GridSize ve ThreadBlockSize özellikleri ile yapmaktayız.
Örneğin:
k.ThreadBlockSize = [500,1,1];
kodu 500 kere ilgili kernelin çalıştırılacağını belirtir.

GridSize: Blok sayısını belirleyen 3 boyutlu bir vektördür = [a b c] = Varsayılan değeri = [1 1 1]’dir.
ThreadBlockSize: Bloklardaki thread sayısını belirleyen 3 boyutlu bir vektördür = [a b c] = Varsayılan değeri = [1 1 1]’dir.

MaxThreadsPerBlock özelliği ise cihazın kapasitesine göre bir blokta olabilecek maksimum thread sayısını tutmaktadır. Böylece rastgele değerler verilerek programın yanlış çalışması önlenmiş olur.


GPU hesaplamada veri transferinin etkisinin FFT hesaplama ile gösterimi

GPU hesaplamada veri transferinin etkisinin FFT hesaplama ile gösterimi…

GPU hesaplamada kullanılacak verinin CPU’dan GPU’ya aktarılması ek bir zaman maliyeti getirmektedir. Bu da performansı etkilemektedir. Aşağıdaki örnekte bunun etki boyutları araştırılmıştır. Gerekli açıklamalar kodların yanında yorum olarak mevcuttur.

A1 = rand(3000,3000);
tic;
B1 = fft(A1);
time1 = toc;
A2 = gpuArray(A1);
tic;
B2 = fft(A2);
time2 = toc;
speedUp = time1/time2;
disp(speedUp)
% GPU, CPU'dan yaklaşık 3,5 kat daha hızlı işlem yapmıştır.Oluşturma
% süreleri devre dışı bırakılmıştır.
tic;
A3 = gpuArray(A1);
B3 = fft(A3);
B3 = gather(B3);
time3 = toc;
speedUp = time1/time3;
disp(speedUp)
% GPU'da oluşturulan matris CPU'ya getirilmiş ve işlem yaptırılmıştır, 0,2
% hızlanma olmuştur. Buda veri transferinin sıkıntısını ortaya koymaktadır.
tic;
A4 = rand(3000,3000);
B4 = fft(A4);
time4 = toc;
tic;
A5 = rand(3000,3000,'gpuArray');
B5 = fft(A5);
B5 = gather(B5);
time5 = toc;
speedUp = time4/time5;
disp(speedUp);
% CPU'da oluşturulan matris ile yapılan işlem GPU'da oluşturulup CPU'ya
% aktarılan matris ile karşılaştırıldığında 1,5 kat hızlanma olmuştur.
% Görüleceği üzere veri transferi 3,5 kat hızlanmayı 1,5 kata düşürmüştür.


class() Matlab Komutu

Kullanmakta olduğumuz değişkenin tipini veren faydalı bir komuttur. Özellikle CPU-GPU veri taşıma sırasında datanın ne durumda olduğu sorgulanabilir.

A2 = gpuArray(A1);
tic;
B2 = fft(A2);
time2 = toc;
class(B2); % Burada gpuArray sonucu döner
B2=gather(B2);
class(B2); % Burada double sonucu döner


İki sayının ve iki vektörün toplanması – MATLAB(Parallel Computing Toolbox) GPU Hesaplama

MATLAB(Parallel Computing Toolbox) GPU Hesaplama ile örnek olarak iki sayının ve iki vektörün toplanması işlemi nasıl gerçekleştirilir?
1.adımda toplama işlemlerini yapacak olan kernel kodunun .cu dosyası içerisine doğru bir şekilde yazılması ve derlenerek .ptx dosyasının oluşturulması gerekmektedir.
test.cu dosyamız:
__global__ void add1( double * pi, double c )
{
*pi += c;
}
__global__ void add2( double * v1, const double * v2 )
{
int idx = threadIdx.x;
v1[idx] += v2[idx];
}

Matlab dosyamız test.m:
toplama1 = parallel.gpu.CUDAKernel('test.ptx','test.cu','add1');
result1 = feval(toplama1,4,3)
toplama2 = parallel.gpu.CUDAKernel('test.ptx','test.cu','add2');
N = 128;
toplama2.ThreadBlockSize = N;
in1 = ones(N,1,'gpuArray');
in2 = ones(N,1,'gpuArray');
result2 = feval(toplama2,in1,in2);
toplama3 = parallel.gpu.CUDAKernel('test.ptx','test.cu','add2');
N = 32;
toplama3.ThreadBlockSize = N;
rin1 = rand(N,1,'gpuArray');
rin2 = rand(N,1,'gpuArray');
result3 = feval(toplama3,rin1,rin2);

Sonuç:
paralel-toplama