:::: MENU ::::

Matlab’ta boyutu baştan belirleyerek hız kazanımı elde edilir

Matlab’ta boyutu baştan belirleyerek hız kazanımı elde edilir. Aşağıdaki kodlar incelendiğinde ilk kısımdaki kod 0.000032 saniyede çalışmış, ikinci kısımdaki kod ise 0.000014 saniyede çalışmıştır. Kullanacağımız dizilerin boyutlarını baştan belirlemek bize performans sağlayacaktır.


tic
x=8;
x(2)=10;
x(3)=11;
x(4)=20;
toc
tic
y=zeros(4,1);
y(1)=8;
y(2)=10;
y(3)=11;
y(4)=20;
toc


Matlab Kıyasla Değiştir İşlemi

Bir matristeki elemanları tarayıp, büyük veya küçük olduğu durumlarda değişim yapmak istersek;
Örneğin:

A = [1 7 3; 6 2 9]
A = 1 7 3
6 2 9
B = 5;
C = max(A,B)

dediğimizde;
A matrisindeki tüm elemanlar ile B değeri kıyaslanır ve büyük olmadığı durumlarda bu değer yazılır, böylelikle C matrisinin son hali aşağıdaki gibi olur.

C = 5 7 5
6 5 9

Aynı işlemi min() ile yaptığımızda 5’ten büyük olanlar 5 olmaktadır.Matlab Vektörizasyon ile Hızlanma

Matlab Vektörizasyon uyumlu çalışma yapısı ile for döngülerinin gereksiz yere kullanımını önler. Aşağıdaki kodlar incelendiği zaman durum daha net anlaşılacaktır.


clear all;
tic
A = 0:0.000001:10;
B = 0:0.000001:10;
Z = zeros(size(A));
y = 0;
for i = 1:10000001
Z(i) = sin(0.5*A(i)) * exp(B(i)^2);
y = y+Z(i);
end
toc

Bu kod 0.944395 saniyede -1.3042e+48 sonucunu vererek çalışmaktadır.

Aynı sonucu daha hızlı vermesi için vektörizasyon özelliği kullanılabilir.


clear all;
tic
A = 0:0.000001:10;
B = 0:0.000001:10;
Z = zeros(size(A));
y = 0;
y =sin(0.5*A) * exp(B.^2)';
toc
y

Bu kod 0.330786 saniyede -1.3042e+48 sonucunu vererek çalışmaktadır.