:::: MENU ::::

Kısıtlı Optimizasyon Çözümü için Direkt Yerleştirme Metodu

Direkt yerleştirme metodunda, kısıtlayıcı fonksiyonlardan tasarım değişkenleri çekilerek hedef fonksiyona yazılır ve dolayısıyla problem, kısıtlamasız optimizasyon problemi halini alır. Yani, n tasarım değişkeni ve m kısıtlayıcı fonksiyona sahip bir optimizasyon problemi, teorik olarak m eşitlik kısıtlayıcı çözülür ve m değişken geri kalan n-m değişken cinsinden ifade edilir. Bu ifadeler hedef fonksiyona yazıldığında kısıtlayıcı fonksiyonu içermeyen optimizasyon problemi elde edilir ve kısıtlamasız optimizasyon teknikleri uygulanarak çözüm elde edilir.

Teorik olarak basit bir yaklaşım olsa da, pratikte uygulama güçlükleri vardır. Pek çok pratik problemde kısıtlayıcı fonksiyonlar nonlinear yapıdadır ve bunları m değişkene karşılık n-m değişken cinsinden ifade edilmesi oldukça zordur.


Kısıtlı Optimizasyon Yöntemleri Nelerdir?

Kısıtlı Optimizasyon Yöntemleri Nelerdir?

Kısıtlamalı optimizasyonda, kısıtlayıcı fonksiyonlar optimum çözümün bulunmasında önemli rol oynarlar.

Kısıtlamalı optimizasyon problemleri, kısıtlayıcının tipine bağlı olarak;
eşitlik kısıtlayıcılı (Equality Constraint) ve
eşitsizlik kısıtlayıcılı (Inequality Constraint)
olmak üzere ikiye ayrılır ve her iki durum için farklı yaklaşımlar optimum çözümü elde etmek için kullanılır.

Eşitlik kısıtlayıcılı optimizasyon problemlerin çözümünde çoğunlukla aşağıdaki metotlardan birisi kullanılmaktadır.
• Direkt yerleştirme metodu (direct substitution)
• Kısıtlayıcı değerlendirme (constrained evaluation)
• Lagrange çarpanları (Lagrange multipliers)


Tek değişkenli fonksiyonların optimizasyonu nasıl yapılır?

Tek değişkenli fonksiyonlarda dikkat edilecek husus elde edilen minimum değerin lokal minimum mu yoksa global minimum mu olduğunun tespit edilmesidir.

Bir fonksiyonun maksimum noktası, bu noktadan daha yüksek bir nokta yoksa vardır. Minimum noktasına daha düşük bir nokta yoksa sahiptir. Fonksiyon maksimum veya minimum noktasında düzgünse, fonksiyonun bu noktadaki eğimi 0`dır. Maksimum veya minimuma optimum, bir optimum noktayı bulma tekniğine de optimizasyon adı verilir.
Minimuma ve maksimuma sahip eğriler:
minimum-maksimum

Örnek Soru ve Çözümü:
tek-degisken-bulma