:::: MENU ::::
Python

Python’da döngü ve karar verme işlemleri nasıl yapılır?

Python’da döngü ve karar verme işlemleri nasıl yapılır?

True cevabını döndürmektedir.

Basit bir if-else yapısı aşağıda verilmiştir:

Derleyici yorumlama işlemini girintilere göre yapmaktadır.

Python’da if-elif-else komutu nasıl kullanılır?

Metinsel bazda kıyaslama da çok basit bir şekilde yapılmaktadır.

Yanlış değerini döndürecektir.

Veri yapısı içerisinde eleman arama işlemi in ve not in komutlarıyla yapılır.

İlkinde dize içerisinde a var diyoruz ? Doğru diyor.
İkincisinde dize içerisinde a yok diyoruz ? Yanlış diyor.

Mantıksal işlemler and, or, not yazılarak yapılır.

Python’da while döngüsü nasıl kullanılır?

1’den 10’a kadar olan sayıları ekrana yazdıralım:

Çıktıları ekrana yan yana yazmak için:

kullanılır. ” ” arasına istediğimiz karakterleri ekleyebiliriz.

4’den 29’a 5’er 5’er ekrana yazdıralım:

10’dan geriye 1’er 1’er 1’e kadar saydıralım:

1’den 10’a kadar olan sayıların toplamı:

Kaynaklar:

1- http://www.veridefteri.com/2017/12/16/python-programlamaya-giris-secim-yapma-mantik-islemleri-karsilastirmalar/
2- http://www.veridefteri.com/2017/12/20/python-programlamaya-giris-donguler/


Python’a Giriş

Uzun süredir Python kullanımı temel düzeyde öğrenmeyi düşünüyordum. Söz diziminin kolaylığını yıllardır duyduğum Python’u asıl seçme nedenim açık kaynak kodlu ve ücretsiz olmasıdır.

Veri Defteri‘ndeki Python derslerini okuyarak sürece başladım. Bu sayfada ise yazmış olduğum kodlar ve hatırlatma notlarına yer vermeyi düşünüyorum.

Karekök almak için kütüphane çağırma kısmını sevmedim:

Kütüphane çağırmadan:

şeklinde karekök alınabilirmiş 🙂

Matematik işlemleri direk olarak yapılabiliyor:

Yuvarlama işlemi:

Üs alma işlemi:

Mutlak değer işlemi:

Değişken tanımlama işleminde tip belirtilmiyor. Aynı tip değişkenlerle yapılan işlemlerin sonucu aynı tiptir.

kodunun çıktısı:

şeklindedir.

Çıktı:

Çoklu atama yapmak mümkün olduğundan ara değişken kullanmadan değiş tokuş yapılabilir.

Değişken isimlerinde herhangi Unicode karakterleri kullanılabilir.
Not:Ben çok tercih etmiyorum.

Python’da öncelik sırası nasıldır?

Aynı ifade içinde önce üs alma, sonra çarpma, bölme ve kalan bulma işlemleri, sonra da toplama ve çıkarma işlemi yapılır. Aynı öncelik sınıfında bulunan işlemler, soldan sağa sırayla yapılır. Öncelik sırasını değiştirmek için parantez kullanılır.

14,20 sonucunu verecektir.

Python’da dizeler nasıl tanımlanır ve kullanılır?

Çıktı:

Farklı tipteki değişkenleri çokuzlarda (tuple) aşağıdaki şekilde saklarız:

Not: tuple’ı ben ögeli olarak çeviriyordum. Çokuz ifadesini Kaan Öztürk kullanmış 🙂

Son elemanın birinci elemanına erişmek için:

Python’da listeler nasıl tanımlanır ve kullanılır?

Çıktı:

Bazı oynamalar yapalım:

Çıktı:

Python’da sözlük veri yapısı nasıl kullanılır?

‘merhaba’ çıktısını verir.

Silmek için :

del d[“isim”] komutu kullanılabilir. hash listesi yapılırken faydalı bir kullanımdır.

Kaynaklar:

1- http://www.veridefteri.com/2017/12/08/temel-python-programlama-ilk-adimlar/
2- http://www.veridefteri.com/2017/12/11/python-programlamaya-giris-sayilar-aritmetik-temel-veri-yapilari/