Programlama Dilleri

Programlama Dilleri

Android’te bir URL en kolay nasıl açılabilir?

Android’te bir URL en kolay nasıl açılabilir?

veya

Android’te Firebase veritabanındaki bilgiyi Spinner’e çekerek nasıl gösterebiliriz?

Android’te Firebase veritabanındaki bilgiyi Spinner’e çekerek nasıl gösterebiliriz? Bu bilgileri ProgrammingWizards Youtube kanalındaki şu videodan izleyerek öğrendim. Kendilerine teşekkür ederim. Daha önceden Firebase veritabanına bilgi nasıl yazılır burada öğrenmiştik. O dersin üzerine devam ediyoruz. Verilerin gösterileceği Spinner nesnemizi layout’umuza ekliyoruz….

Android uygulamamızda Firebase veritabanını nasıl kullanırız?

Brent Aureli‘nin şu adreste yayınlanan videosunu izleyerek oluşturdum. Siz de izleyebilirsiniz. Kaynak kodlarına ulaşmak için tıklayınız. build.gradle dosyanızın dependencies bölümüne;

kodlarını ekleyiniz. AndroidManifest.xml dosyanıza

kodlarını ekleyerek İnternet izinlerini veriniz. Activity’imizin kodlarının bulunduğu yere gelerek onCreate metodu içerisine;

Android’te Floating Action Button nasıl eklenir?

Android’te Floating Action Button nasıl eklenir? build.gradle dosyasına:

yazarak ilgili kütüphanelerin kullanımını sağlıyoruz. Arayüzü tasarladığımız XML dosyasına gelerek:

kodlarını ekleyerek FAB’ı yerleştiriyoruz. Activity’in altında

şeklinde gerekli tanımlamayı yaptıktan sonra; onCreate metodu içerisine;

kodlarını ekleyerek FAB’a tıklandığı…

Android’te başka bir Activity’e nasıl geçiş yapılır?

Android’te başka bir Activity’e Intent kullanarak geçiş yapılır:

Android’te EditText’lere Floating Labels ekleme işi nasıl yapılır?

Android’te EditText’lere Floating Labels ekleme işi nasıl yapılır? android:hint alanında tanımlı metin Floating Labels görevi görmektedir.

Android’te AutoCompleteTextView nasıl kullanılır?

Örneğin bir kayıt formunda kayıt olacak kişinin şehrini seçmesini sağlamak için AutoCompleteTextView kullanabilirsiniz. Activity’e ekledikten sonra aşağıdaki kodları onCreate metodunun içine yazabilirsiniz. private AutoCompleteTextView et_il; et_il = (AutoCompleteTextView) findViewById(R.id.et_il); String[] iller = getResources().getStringArray(R.array.il); ArrayAdapter adapter = new ArrayAdapter(this,android.R.layout.simple_list_item_1,iller); et_il.setAdapter(adapter);

Android’te EditText’lerin boş geçilmemesini nasıl sağlayabilirim?

Android’te EditText’lerin boş geçilmemesini nasıl sağlayabilirim? EditText et_tckimlik= (EditText) findViewById(R.id.et_tckimlik); şeklinde tanımlama yapıldıktan sonra, butona basıldığında ilgili alandaki karakterlerin toplam uzunluğu hesaplanarak boş geçmemesi sağlanır. if(et_tckimlik.getText().toString().length()==0) et_tckimlik.setError(“TC Kimlik Numaranızı Giriniz!”);