:::: MENU ::::
Programlama Dilleri

Prolog’da ebeveyn ilişkisini sorgulayan bir program

http://swish.swi-prolog.org/ sayfasında bulunan Online Prolog derleyicisi ile aşağıdaki programı çalıştırarak çeşitli denemeler yaptım.

prolog-ebeveyn

Kodlar:

Sorgu:

Sonuç: Doğru.

Çalışmalar sırasında tuttuğum not:

prolog-ebeveyn-cevahir


Örnek Prolog Cümleleri

Prolog’ta önemli olan doğal hayattaki cümleleri Prolog programına anlatmaktır. Bizim konuştuğumuz kelimeleri, cümleleri Prolog direkt olarak anlayamaz. Bu cümleleri bizim Prolog’un anlayacağı dile çevirmemiz gerekmektedir. Aşağıdaki örneklere bakacak olursak bunu görebiliriz:

Bütün çocuklar kısadır.
kisa(X):-cocuk(X).

Bütün erkek çocuklar arabaları sever.
sever(X,araba):-erkek(X),cocuk(X).

Bütün çocukların annesi vardır.
var(X,anne):-cocuk(X).

Sebzeyi hiçbir çocuk sevmez.
sevmez(X,Y):-sebze(Y), cocuk(X).

Çocuğunu döven öğretmeni hiçbir anne sevmez.
sevmez(X,Y):-anne(X,Z),ogretmen(Y,Z),dover(Y,Z).


Prolog nedir? Prolog nasıl çalışır?

Prolog mantıksal programlama dili olmasına rağmen prosedürel programlamaya da izin vermektedir.

Prolog doğruluğu önceden belirlenmiş gerçeklerden oluşur. Kesin olan gerçekler programa tek tek girilir, bunların arasında ilişkiler belirlenir, sistemden output(çıktı) alınacağı zaman bu ilişkiler göz önünde bulundurularak çıktı alınır. Prolog aynı zamanda çözümün ne olacağını değil problemin ne olduğunu tanımlar.

Prolog programlama dilinde;
-Nesneler hakkındaki olaylar(facts),
-Olaylar arasındaki ilişkiler,
-Nesneler ve ilişkileri aralarındaki kurallar,
-Nesneler ve ilişkileri aralarındaki sorular sorulur.

Prolog ilişkisel ve tanımlayıcı olarak tanımlanabilir. Temeli “first order predicate calculus” olan prolog bu özelliği sayesinde daha anlaşılır bir programlama dili olma özelliğini kazanmıştır.

Prolog’da değişkenin ilk harfi büyük yazılır. Büyük harfle yazılan degişken programın herhangi bir yerinde kullanılabilir.

Prolog programı iki bölümden oluşur: Olgular(Facts) ve Kurallar(Rules)

-Olgular nesnelerin programcı tarafından bilinmesi geren sahip oldukları veya birbirleri aralarındaki ilişkilerdir. Bu özellikleri bilen programcı veritabanını buna göre oluşturur.

-Kurallar, bağlı ilişkilerdir. Prolog programlama diline bir ilişkiyi diğerinden ayırma serbestliğini verirler. Bir kural eğer başka bir kuralın gerçekliği kanıtlanmış ise doğrudur. Her kural farklı durumlarının doğru olmasına
bağlıdır.

-Prolog’ta her kural iki bölümden oluşmaktadır. Başlık ve gövde dediğimiz bu iki bölüm birbirlerinden :- işaretiyle ayrılmaktadır. Başlık doğru olması gereken, şartı gerektiren bölümdür. Gövde ise Prolog’un doğrulayacağı bölümdür.

-Prolog’ta kurallar ve olgular aynı gibi gözükür. Tek farkları olguların her zaman doğru olması gerekmektedir. Ve tek bölümden oluşmaktadırlar.

-Prolog’un çalışma prensibi girilen birtakım olguların, kurallarla desteklenerek daha sonrasında Query adını verdiğimiz sorgularla bilgilerin süzülmesidir. Program sorgulama işini yaparken önce veritabanının en başından başlar. Daha sonra sonuna kadar tarama yapar ve bilgiye rastladığı yerde kullanıcıya bilgiyi gönderir.


Android’te Navigation Drawer ile birlikte Fragment nasıl kullanılır?

Android’te Navigation Drawer ile birlikte Fragment nasıl kullanılır?

1.Main Activity, DrawerLayout içerisinde olacak ve DrawerLayout’a ” android:id=”@+id/drawer_layout”
” şeklinde isim verilmiş olacak.

2.FragmentBir.java dosyası:

3. fragment_bir.xml arayüzü:

4.Son olarak;

Oluşan menü:

ilkokul-dersleri-android

Yararlanılan anlatım: https://www.youtube.com/watch?v=tnWdMigEd4U


Sayfalar:123456789...25