Programlama Dilleri

Programlama Dilleri

C’de diziyi pointer ile işaretleyip içeriğini nasıl gösterebiliriz?

C’de diziyi pointer ile işaretleyip içeriğini nasıl gösterebiliriz?

C’de rekürsif olarak Fibonacci dizisini veren program

C’de rekürsif olarak Fibonacci dizisini veren program

C’de rekürsif olarak Faktöriyel hesabı yapan program

C’de rekürsif olarak Faktöriyel hesabı yapan program:

Android’te sistemden günün tarihini nasıl alabiliriz?

Android’te sistemden günün tarihini aşağıdaki şekilde alabilirsiniz:

Android Spinner’da dizideki metinler nasıl gösterilir?

Android Spinner’da illeri göstermek için; strings.xml dosyasına:

layout’a ise;

eklenir. Böylece iller liste şeklinde görülür.

Android’te String ifadedeki tarih bilgisini Date’e nasıl çeviririz?

Android’te String ifadedeki tarih bilgisini Date’e nasıl çeviririz?

Android’te E-Posta gönderimi nasıl yapılır?

Android’te E-Posta gönderimi aşağıdaki şekilde yapılabilir:

Android’te uyarı kutusu nasıl gösterilebilir?

Android’te uyarı kutusu ile kullanıcıları aşağıdaki adımları takip ederek bilgilendirebilirsiniz. Göstereceğimiz bilgi kutusunu XML olarak tasarlıyoruz:

Activity dosyamızın en üstüne context tanımlamasını yapıyoruz:

Diyaloğun nerede gösterileceğini belirledikten sonra:

Sonuç: Hayırlı olsun. Kaynak: http://www.mkyong.com/android/android-custom-dialog-example/

Firebase Storage Rules nasıl tanımlanabilir?

Firebase Storage Rules nasıl tanımlanabilir?

5 MB’tan daha küçük resimleri kabul edecek şekilde ayarlanmıştır.

Android’te kaydırma çubuğu nasıl eklenir?

Android’te kaydırma çubuğu eklemek için XML tasarım dosyamızda kaydırma çubuğu içerisinde kalacak öğeleri ScrollView nesnesinin içerisine yerleştiririz.