Programlama Dilleri

Programlama Dilleri

C’de girilen diziyi tersten sıralayan program…

C’de girilen diziyi tersten sıralayan program…

C’de girilen kelimeleri alfabetik sıraya sokan program…

C’de girilen kelimeleri alfabetik sıraya sokan program…

C’de dizideki benzersiz sayıları döndüren program…

Kullanıcı tarafından boyutu ve elemanları girilen bir dizide aynı sayıları yok sayan(benzersizleri bırakan) ve dizinin son halini ekrana yazdıran programı yazınız.

C’de Diziler ve Fonksiyonları anlamak için bir örnek…

C’de Diziler ve Fonksiyonları anlamak için bir örnek… bir ve iki şeklinde isimlendirilmiş iki diziyi ve bu dizilerin boyutlarını dışarıdan parametre olarak alan minimum() isimli bir fonksiyon yazınız. minimum() fonksiyonu kendisine parametre olarak verilen iki dizinin aynı konumundaki elemanlarını karşılaştırır…

C’de diziyi pointer ile işaretleyip içeriğini nasıl gösterebiliriz?

C’de diziyi pointer ile işaretleyip içeriğini nasıl gösterebiliriz?

C’de rekürsif olarak Fibonacci dizisini veren program

C’de rekürsif olarak Fibonacci dizisini veren program

C’de rekürsif olarak Faktöriyel hesabı yapan program

C’de rekürsif olarak Faktöriyel hesabı yapan program:

Android’te sistemden günün tarihini nasıl alabiliriz?

Android’te sistemden günün tarihini aşağıdaki şekilde alabilirsiniz:

Android Spinner’da dizideki metinler nasıl gösterilir?

Android Spinner’da illeri göstermek için; strings.xml dosyasına:

layout’a ise;

eklenir. Böylece iller liste şeklinde görülür.

Android’te String ifadedeki tarih bilgisini Date’e nasıl çeviririz?

Android’te String ifadedeki tarih bilgisini Date’e nasıl çeviririz?