:::: MENU ::::
Laravel

Laravel Ders Notlarım 3

Laravel ile sayfaların yönlendirilmesini fonksiyonlar aracılığı kontrol etmek, parametre almak ve parametre döndürmek için bir kontrol sayfası kullanmamız gerekmektedir. Örneğin bir yönetici paneli içerisindeki işlemleri yürütebilmek için aşağıdaki komut ile AdminController isimli sayfamızı oluşturuyoruz.

Bu komut ile >app>Http>Controllers>AdminController.php oluşur. İçeriği:

şeklindedir.

Veritabanına kayıt için web sayfası ile veritabanı arasındaki süreçte bir model sayfası oluşturuyoruz.

>app>Http altında Ayarlar.php isimli modelimiz oluştu.

İçeriği:

Veritabanı oluşturulduktan sonra .env dosyası içerisindeki ayarlardan gerekli düzenlemeyi yapıyoruz.

Veritabanı kayıt süreci işlem adımları:
1-Veritabanını, tabloları ve özelliklerini oluştur
2-Model dosyasını oluştur
3-Arayüz sayfasını tasarla (Veritabanı kolon isimleri ile nesnelerin isimleri aynı olsun)
4-Kayıt için POST route ayarı yapılmalıdır.
Örnek:

5-Kontrol sayfasından yapılacak işlemin içeriğini oluştur.
Örnek:

Uyarı: Her tablonun içerisinde ‘updated_at’ ve ‘created_at’ isimli kolonları açmayı unutmayınız.
Bu kolonlar ile ilgili hata alındığı zaman model sayfanızda:

kodu ile zaman göstergeçlerini iptal edebilirsiniz.

Veritabanında belli şartlar altında güncelleme yapmak için:

şeklinde kullanılabilir.


Laravel Ders Notlarım 2

Önplan ve arkaplan şeklinde iki kısma ayrılmış bir proje için kurulması gereken yapı:

>public> klasörünün altına kullanacağımız css ve js dosyaları yerleştirilmesi gerekir.

>views> klasörünün içerisine kendimize göre bir yapı kurmalıyız.

Örneğin:

>views>frontend>index.blade.php : Anasayfada görünecek içerik
>views>frontend>app.blade.php : Önplan dosyalarının genel çerçevesi, Header ve Footer eklenmelidir.
>views>backend>index.blade.php : Admin paneli anasayfası
>views>backend>app.blade.php : Admin paneli şablonu, Header, Footer ve diğer sabit olan kısımlar eklenmelidir.

Şablo sayfaları genel olarak aşağıdaki şekilde olabilir:

Header kodları
@yield(‘icerik’)
Footer kodları

Blade şablon yapısı içesinde yield ve section kullanımıyla ilgili aşağıdaki örnekler incelenebilir:

Aşağıdaki dosyanın adı ve konumu: >resources/views/layouts/master.blade.php

Şablondaki bilgilerin bulunduğu sayfa:

Bölümler @section(‘bolumismi’) şeklinde başlar ve @stop ile biter.

@extends komutu ile belirtilen sayfadan miras alınır. Bu miras alma sonucunda ilgili değişkenlerin değerleri atanarak gösterim yapılır.


Laravel Ders Notlarım 1

Laravel kullanımı için Composer ve PhpStorm kullanmaya karar verdim. Sunucu olarak ta XAMPP kullanacağım. Aşağıdaki notlar bunlar üzerinde geçerli olacaktır.

komutu ile composer aracılığı ile komutu çalıştırdığımız dizin içerisinde belirttiğimiz proje ismiyle aynı isimli bir klasör oluşturulacaktır. Komutu yazdıktan sonra dosyaları indirmesi için belli bir süre geçmesi gerekmektedir.

Proje klasörü içerisindeyken komut satırından:

yazarak PHP’yi çalıştırıyoruz ve sitemize http://127.0.0.1:8000/ adresinden erişebiliyoruz.

Aşağıdaki giriş ekranı geldiyse işlem tamam demektir.

PhpStorm ile Open Project menüsünden projemizin yerini seçerek açıyoruz.

Laravel proje klasörünün içerisine süreçte öğrendikçe hakim olacağız. İlk etapta gördüğümüz dosyalar nerede derseniz:

>resources>views> altında. Aşağıdaki resim ilgili yeri bulmanıza yardımcı olacaktır.

İkinci önemli yer, >routes> klasörü. Burada sayfaların yönlendirme ayarları yapılıyor.

Anadizin yani kök, / ile belirtilmiş, get istek anlamında, yani anasayfa istenirse welcome dosyasını göster. Neredeki welcome, view’un altındaki welcome.

Hemen bir örnek sayfa oluşturup, ona erişmeye çalışalım. Hakkımda sayfası oluşturalım.

hakkimda.blade.php isminde bir dosyayı views’un altında oluşturuyoruz. İçerisinde sadece Hakkımda yazıyoruz.

http://127.0.0.1:8000/hakkimda adresi çalışması lazım ama çalışmadı. Çünkü php server kapanmış. Yeniden terminal ekranından php artisan serve diyerek çalıştırıyoruz.

Not: Sürekli çalışması için arkaplanda bir komut ekranı açıp, çalışır vaziyette bırakabilirsiniz.

Sayfa yok diye bir uyarı aldık bu seferde, oysa var ama yönlendirmedik. Hemen >routes>web.php’yi açıyoruz.

komutlarını ekleyip, sayfayı yenilediğimizde çalıştığını göreceksiniz.