:::: MENU ::::
Android

Android’te nasıl telefon araması yapabilirim?

Android’te nasıl telefon araması yapabilirim?
telefon-arama


final EditText et = (EditText) findViewById(R.id.editText);
ImageView call = (ImageView) findViewById(R.id.imageView);
call.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
if(!TextUtils.isEmpty(et.getText()))
{
Intent niyet = new Intent(Intent.ACTION_DIAL);
niyet.setData(Uri.parse("tel:" + et.getText().toString()));
startActivity(niyet);
}
else
{
Toast.makeText(getApplicationContext(),"Boş Geçilemez",Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
}
});


Android’te onPause, onResume, onBackPressed metodları nasıl kullanılır?

Android Studio menüsünden Code -> Override Methods veya Ctrl + O tuşlarına basarak Override Methods ekranını açarız.

override-methods

Gelen ekrandan hangi metodu override edeceksek seçiyoruz ve Tamam’a basıyoruz.

select-methods

Örneğin:

Aşağıda bir Activity ekranı durduğunda yapılacak işlemleri yazabileceğimiz alan görülmektedir.

@Override
protected void onPause() {
super.onPause();
Toast.makeText(getApplicationContext(),"Pause moduna geçildi",Toast.LENGTH_LONG).show();
}

Aşağıda bir Activity ekranına geri döndüğümüzde yapılacak işlemleri yazabileceğimiz alan görülmektedir.
@Override
protected void onPostResume() {
super.onPostResume();
Toast.makeText(getApplicationContext(),"Tekrar Hoşgeldiniz",Toast.LENGTH_LONG).show();
}

Aşağıda telefonun GERİ tuşuna basıldığında yapılacak işlemleri yazabileceğimiz alan görülmektedir.
@Override
public void onBackPressed() {
super.onBackPressed();
Toast.makeText(getApplicationContext(),"Geriye Basıldı",Toast.LENGTH_LONG).show();
}


Android’te aktif ekrandaki bilgiyi başka bir ekrana nasıl taşırım?

ekran1


public class MainActivity extends AppCompatActivity {
EditText et;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
et= (EditText) findViewById(R.id.editText);
}
public void Tiklendi(View v){
if(v.getId()==R.id.button3){
CharSequence charSequence=et.getText();
if (TextUtils.isEmpty(charSequence)) {
Toast.makeText(getApplicationContext(),"Boş Geçilemez",Toast.LENGTH_LONG).show();
}
else{
Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), Ekran3.class);
intent.putExtra("anahtar",charSequence);
startActivity(intent);
}
}
}
}

ekran2


public class Ekran3 extends AppCompatActivity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_ekran3);
TextView tv= (TextView) findViewById(R.id.textView2);
Bundle gelenveri=getIntent().getExtras();
CharSequence gelenyazi=gelenveri.getCharSequence("anahtar");
tv.setText(gelenyazi);
};
}

ekran3


Android’te bir butona tıklandığında yeni bir Activity ekranı nasıl açılır?

Android’te default olarak açılan MainActivity haricinde başka bir sayfaya(Activity) ihtiyacımız olduğunda ve o sayfaya bir butona tıklandığında gitmek istediğimizde:
1-activity_linear_layout_demo.xml isimli layout’u oluşturuyoruz.
2-Main Activity içerisindeki butonun click metoduna:
Button showLinearLayoutDemo = (Button) (findViewById(R.id.btn_show_linear_layouts));
showLinearLayoutDemo.setOnClickListener(new OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
startActivity(new Intent(MainActivity.this, LinearLayoutDemoActivity.class));
}
});

kodlarını yazıyoruz.

Burada yeni Activity ekranını:
startActivity(new Intent(MainActivity.this, LinearLayoutDemoActivity.class));

kodu açmaktadır.