:::: MENU ::::
Android

Android’te AutoCompleteTextView nasıl kullanılır?

Örneğin bir kayıt formunda kayıt olacak kişinin şehrini seçmesini sağlamak için AutoCompleteTextView kullanabilirsiniz.

AutoCompleteTextView

Activity’e ekledikten sonra aşağıdaki kodları onCreate metodunun içine yazabilirsiniz.
private AutoCompleteTextView et_il;
et_il = (AutoCompleteTextView) findViewById(R.id.et_il);
String[] iller = getResources().getStringArray(R.array.il);
ArrayAdapter adapter = new ArrayAdapter(this,android.R.layout.simple_list_item_1,iller);
et_il.setAdapter(adapter);


Android’te EditText’lerin boş geçilmemesini nasıl sağlayabilirim?

Android’te EditText’lerin boş geçilmemesini nasıl sağlayabilirim?

EditText et_tckimlik= (EditText) findViewById(R.id.et_tckimlik);

şeklinde tanımlama yapıldıktan sonra, butona basıldığında ilgili alandaki karakterlerin toplam uzunluğu hesaplanarak boş geçmemesi sağlanır.

if(et_tckimlik.getText().toString().length()==0)
et_tckimlik.setError("TC Kimlik Numaranızı Giriniz!");