Lisansüstü Araştırmalar

Lisansüstü Araştırmalar

Genetik Algoritma Nedir? Genetik Algoritma Nasıl Çalışır?

Genetik Algoritma, evrimsel hesaplama algoritmalarının ilki ve en bilinenidir. Charles Darwin’in “En güçlü ve en akıllı bireyler değil, değişime en iyi adapte olan bireyler yaşam mücadelesini sürdürür” mealindeki bir sözü üzerine bina edildiği belirtilen Genetik Algoritma, optimizasyon problemlerini çözmeyi amaçlamaktadır….

Advances in Electrical and Computer Engineering

Advances in Electrical and Computer Engineering Anasayfa: http://www.aece.ro/ ISSN: 1582-7445, e-ISSN: 1844-7600 Science Citation Index Expanded JCR Impact Factor: 0.595 JCR 5-Year Impact Factor: 0.661

International Journal of Bio-Inspired Computation

International Journal of Bio-Inspired Computation Science Citation Index Expanded Anasayfa: http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=IJBIC ISSN online: 1758-0374 ISSN print: 1758-0366 Impact factor (Clarivate Analytics) 2015: 1.39 (5-Year Impact Factor: 1.538) [66/130 in Computer Science, Artificial Intelligence, Q3] [33/105 in Computer Science, Theory &…

JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING

JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING http://ascelibrary.org/journal/jsendh Science Citation Index Science Citation Index Expanded Current Contents – Engineering, Computing & Technology JOURNAL IMPACT FACTOR DETAILS 2015/2016 Impact Factor : 1.7 2013 Impact Factor : 1.488 2012 Impact Factor : 1.206 2011 Impact…

Hesaplama Teorisi ile ilgili temel sorular ve cevapları

Hesaplama Teorisi ile ilgili temel sorular ve cevapları: Not: Kendime not niteliğinde olduğundan eksikler ve yanlışlar olabilir. Görürseniz uyarınız böylece ben de yanlışımı düzeltmiş olurum. Farklı fikirler, ifadeler ve örnekler ile yorum yazarak cevapları zenginleştirebilirsiniz. 1-Hesaplanabilirlik (Computability) ve Karmaşıklık (Complexity)…

İnatçılık (intractability) nedir?

İnatçılık (intractability) nedir? İlkesel olarak çözülebilen bazı hesaplama problemlerinin uygulamada(gerçek hayatta) kullanılamayacak kadar çok zaman ve bellek gerektirmesi durumunda bu tür problemlere inatçı (intractable) denir. SAT problemi ve diğer NP-complete problemlerin intractable olduğu düşünülmektedir fakat ispatlanmamıştır. Verimli (efficient) bir zamanda…

NP, NP-Complete, NP-Hard nedir?

NP, NP-Complete, NP-Hard nedir? Bir problem Evet veya Hayır şeklinde sonuç üretiyorsa buna karar problemi denir. P (Polynomial Time): Polinomsal zamanda çözülebilen karar problemlerinin karmaşıklık sınıfıdır. Yani polinomsal zamanda Evet veya Hayır şeklinde bir çözüm üretilir. NP (Non-deterministic-polynomial Time): Polinomsal…

Özyineleme (Recursion) teoremi nedir?

Özyineleme (Recursion) teoremi nedir? T, t:Ʃ^*×Ʃ^*→Ʃ^* fonksiyonunu hesaplayan bir Turing makinesi olsun. Ve bir r:Ʃ^*→Ʃ^* fonksiyonunu hesaplayan, her bir w için r(w)=t(,w) olan bir R Turing makinesi olsun. Kendi tanımını elde edip ardından bununla hesaplama yapabilen bir Turing makinesi yapmak…