:::: MENU ::::
Kablosuz Algılayıcı Ağlar

KAA’ların enerji problemini çözmek için neler yapılabilir?

Doğal kaynaklardan enerji üretimi yapılabilir.

Güneş panellerinden yararlanılabilir. Kullanılan bu paneller düğümün pillerini şarj ederek düğümün çalışma ömrünü arttırabilir. Ancak güneş panellerinin kullanımı bazı dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Örneğin güneş panellerinin boyutları düğümün boyutunun artmasına neden olacaktır. Bir diğer problem ise düğümlerin, üzerlerindeki güneş panellerinin güneş ışığı görebilecek şekilde yerleştirilmesine gerek duyulmasıdır. Bu tür bir yerleştirme her uygulamada mümkün olmayacaktır.

Bunun yanında titreşimi enerjiye çeviren kaynaklarda kullanılabilir.

Ortamın sıcaklığını enerji kaynağı olarak kullanabilen güç kaynakları da üretilmiştir.


KAA’da en çok enerji nerede tüketilmektedir?

Bir düğümü ağ içerisindeki diğer düğümlere bağlayan iletişim ünitesi, düşük güçlü RF alıcı/vericiden meydana gelmiştir. Algılayıcı düğümlerinde kullanılan alıcı/verici birimleri genellikle gönderme, alma ve uyku olmak üzere üç çalışma moduna sahiptir. Düğüm içerisinde alıcı/vericinin en fazla güç tüketen birim olduğu ve alıcı/vericide en fazla gücün sırasıyla gönderme, alma ve uyuma modlarında harcandığı düşünüldüğünde, iletişim biriminin düğüm yaşam süresinin belirlenmesinde büyük önem taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple, geliştirilen protokollerde alıcı/verici mümkün olduğu kadar uyuma modunda tutulmaya çalışılır.TinyOS (Tiny Operating System) Nedir?

tinyoperatingsystem

Kablosuz algılayıcı düğümlerinde algılama, veri işleme, gönderme/alma gibi sürekli kullanılan yordamların tanımlanmış olduğu ve daha kolay uygulama geliştirebilmeye imkân sağlayan gerçek zamanlı bir işletim sisteminden faydalanılır. TinyOS (Tiny Operating System), kablosuz algılayıcı ağlarda en yaygın biçimde kullanılan işletim sistemlerinden birisidir ve kaynakları sınırlı olan algılayıcı düğümlerine uygun olarak küçük boyutludur.


Sayfalar:12