:::: MENU ::::
Kişisel

Devlet – Platon

Uzun süredir varlığından haberdar olduğum fakat bir türlü okuyamadığım, hatta iyi bir çevirisini okumam gerektiğini düşündüğüm Devlet(Politeia)’i sonunda bitirdim.

Platon, Sokrates’in öğrencisi ve onu konuşturmuş kitapta. Yıllar önce tartışma üslubumdan dolayı bir ağabeyim tarafından Sokrates’e benzetildiğim de duyduğum bu ismi o anda sevmiştim. Tek bir görüşünü bilmeden, tek bir fikrini tahlil etmeden. Çünkü biri bana benzetmişti, hem de kötü bir benzetme olarak 🙂

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın 33.baskısını okudum. Hasan Ali Yücel klasikler dizisi içerisinde yer alan bu eseri Sabahattin Eyüboğlu ve Mehmet Ali Cimcoz çevirmiş. Hem de ne çeviri, girişte kendilerini eleştirerek başlamışlar. En güzel çevirinin bile aslını veremeyeceğini peşinen kabul etmişler ve hassasiyetlerini anlatmışlar ve eklemişler, çevirenlerin gözüyle okuyorsunuz, yani bizim filtremizden geçeni veriyoruz size, art niyetli değil belki ama ufak tefek anlam kaymaları da olabilir uyarılarını yapmışlar. Teşekkür ediyorum kendilerine.

Devlet, Sokrates ve Platon’un kendilerinin de kabul ettiği üzere yeryüzünde kurulamayacak ütopik devletlerini anlatıyor. Adım adım, kabul ettire ettire. Doğruluk nedir? Eğrilik nedir? sorularıyla başlayan süreç, soluksuz yaklaşık 400 sayfa devam ediyor.

Sokrates görüşlerini karşıdaki kişiyle yaptığı diyalog sürecinde kabul ettirmeye çalıştığı için, karşıt görüşlüyü adım adım köşeye sıkıştırma felsefesiyle hareket ediyor. Bunu zorla yapmıyor, ikna ederek yapıyor. Mantıklı deliller sunuyor ve gelen cevaplar doğrultusunda süreci yürütüyor.

Eğriliğin övülmesi ve eğrilerin daha mutlu olduğu görüşlerinin sunulması üzerine Sokrates dayanamaz tartışma sürecini başlatır. Doğruluğu tanımlar ve doğru toplumu inşa etmeye başlar. Bu süreçte kurulan devletin bir yöneticiler grubu -ki bunlar filozoftur-, bir de koruyucular grubu vardır -ki bunlar özel seçilmiş erkek ve kadınlardan oluşmuş, hem bedeni hem de ruhi eğitimleri çocuklarından beri yöneticiler tarafından organize edilmiş pak bir ekip olarak hayal ediliyor-. Eğitim süreci aşırı kontrollü, müthiş sansürcü olarak eleştirilebilir, fakat eğriliğin kapıdan içeri bakmasına bile müsaade edilmemesinin başka bir yolu olmadığı da adım adım kabul ettiriliyor.

İki kanun koyuyor.
1-Tanrıdan yalnız mutluluk gelir.
2-Tanrılar aldatmaz.

1.kanun, “Sana gelen iyilik Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik; şahit olarak da Allah yeter.” (Nisa Suresi, 79.ayet) ile birebir benzerdir.
2.kanun ise “Allah, O’ndan başka tapılacak yoktur, ancak O vardır. Andolsun O, sizi olacağında şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır. Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir?” (Nisa Suresi, 87.ayet) ile benzerdir.

Kitabın genelinde İslam’a aykırı olan bazı görüşler olsa da yukarıdakine benzer şekilde pek çok görüş ayet ve hadislerle uyumludur.

Bu devlette herkesin bir işi var. Herkes uzman olduğu işi yapmaktadır. Temeli doğruluk olan bu devleti tek bir kişi de yönetebilir bir mecliste. Önemli olan bu ikisinden de doğruluk harici bir görüş ortaya çıkmayacağı için bir sorun olmayacağı. Bu çerçevede en iyi yönetim biçimi olarak monarşi gösterilmiştir. Yönetim biçimlerini insanlara benzeterek iyi ve kötü yanları hem şahsi hem de devletsel boyutta tartışılmıştır.

Katılmadığım ve Sokrates’in de anlatırken en çok zorlandığını kabul ettiği kısım: Koruyucuların kadın, çocuk, mal ve mülk sahibi olmamaları, fakat bunların hepsine grup olarak ortak sahip olmaları gerektiğini düşündüğü kısım. Kendine göre bir mantık örgüsüyle bencilliği ortadan kaldırıp, sadece vatan için çalışacak bir koruyucu grup hayali akla yatkın gibi fakat epeyce ütopik 🙂

Filozofları, daha doğrusu düzgün filozofları en üstün insan olarak gören Sokrates, devleti onların yönetmesi gerektiğini sık sık vurguluyor. Bunu halka karşı bir görev olarak yapacaklarını, bu makamdan bir çıkar elde etmeyeceklerini çünkü filozofların aşağılık dünyevi zevklere önem vermediğini izah etmektedir.

Mağara örneği ile neyi biliyorsak sorgulattıran Sokrates, alçak-orta-yüksek seviyeli bir dünyada alçaktan ortaya çıkanın yükseldiğini, ortadan alçağa inenin ise alçaldığını zannettiğini oysa ki bunların yükseği hiç bilmediğini vurgulayarak üstünlüğün bilgi sever olmakta gizli olduğunu, şöhret sever ve para sever olmamak gerektiğini anlatıyor.

İdeal devleti aristokrasi olarak belirten Sokrates, 4 bozuk devlet düzeni ve bunlardaki yönetici ve insan modellerini tartışıyor.

Timokrasi, Oligarşi, Demokrasi, Zorbalık…
En iyiden en kötüye gidişte, demokrasinin zorbalıktan önceki en kötü 4.yönetim biçimi olması çok ilginç değil mi?

İsteklerin özü ve çeşitlerini incelerken, 3 kısım olduğunu belirtip:
1-iyiliği emreden kısım
2-öfkeyi emreden kısım
3-şehveti emreden kısım

Bu üçü arasındaki dengenin yaşam sürecindeki imtihanımız olduğu, doğruluk ve eğriliğin bu dengeye bağlı olduğunu anlatılıyor.

Bitirirken yoktan var etme, yapma ve benzetme üzerinde tartışmalar yapılıp, Tanrının insan hayatlarını nasıl adil dağıttığı görselleştirilerek anlatılmış.

Binlerce yıl öncesinde yazılmış bir kitaptaki çok doğru tespitleri hala öğrenememiş insanlar olarak bir an önce bu bilgi birikimlerinin üstüne yapacağımız eklemelerle daha parlak süreçlere adım atmalıyız.


Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler – Sinan Canan

“Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler” kitabına başlarken “ne ola ki bu kimsenin bilemeyeceği şeyler” dedim.
Kendi kendime…
Son zamanlarda Twitter üzerinden de takip ettiğin Sinan Canan tarafından yazılmış bu kitabı okumak istiyordum. Aslında sadece bu kitabı değil Sinan Canan’ın tüm kitaplarını.
“Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler” ile başladım.
Boyutu, baskısı, dizgisi, tasarımı, yırtmalı ayracı, ve en önemlisi de içeriğiyle okunması gereken bir kitap.
Hele ki bilim, beyin, özgür düşünce, eleştirel yaklaşım konularında kafa yoruyorsanız.

Kitaptan neler öğrendim? Kitaptan bana ne kaldı? Hayatımda neleri değiştirmeye karar verdim?

-Daha düzgün Türkçe kullanımı için biraz daha çabalamaya karar verdim.
-İmla ve noktalama kurallarını öğrenmem gerektiğine karar verdim.
-İnsan beyninin olgunlaşma sürecinde bazı hücrelerini kaybettiğini öğrendim. Bu bende Derin Öğrenme (Deep Learning)‘nin başarısında önemli bir yeri olan Dropout algoritmasının esinlenildiği yer olabilir hissi uyandırdı.
-Anlamını bilmediğim kelimeleri kullanmamaya gayret etmeye karar verdim.
-Her konuda fikir beyan etmemin gerekli olmadığını daha iyi anladım.
-Fuzzy logic’in bulanık mantık yerine saçaklı mantık olarak çevrilebileceğini öğrendim.
-Bireyin bilinçlenmesinin toplumun bilinçlenmesine katkı sunacağını öğrendim.
-Beynin işleyişi ile ilgili anlayabileceğim seviyede bilgiler bulunması hoşuma gitti.
-Doktor, tıp doktoru ve hekim arasındaki farkları öğrendim.
-Tokalaşmanın, hatta sarılarak selamlaşmanın insanı neden mutlu ettiğinin bilimsel izahını öğrendim.
-Beyin içinde ağrı algılayıcı olmadığını, bu yüzden kafa derisi ve kemikleri uyuşturulmuş insan ile sohbet ederek beyin ameliyatı yapılabileceğini öğrendim.
-Bilimsel gerçeklerle izah edilemeyecek şeyler olduğunu. Bunlara inanmak veya inanmamak arasında yapacağımız seçimde bilimsel/mantıki/akli delil aramamamız gerektiği…
-Etkileşimde bulunabileceğimiz kişi sayısının Dunbar’ın sayısı ile sınırlı olduğunu öğrendim.
-Tüketmenin değil tasarruf etmenin bizi daha insan yapacağını öğrendim.
-Özgürlüğün seçim yapabilmek olduğunu bir kez daha öğrendim. (Zaten biliyordum ama önemine binaen bir daha öğrendim.)
-Aklın, zihnin, beynin, gözün, hislerin ne kadar kısıtlı ve yanılabilir olduğunu öğrendim. Bu kısıtlı aygıtlarla İslami konularda yorum yaparken daha dikkatli olmam gerektiğini anladım.
-Farklılığın ne kadar güzel bir şey olduğunu, benzerliğin kötülüğü, çeşitliliğin önemini kavradım. Allah’ın neden bu kadar farklı ve çeşitli insanlar yarattığı algıladım ve bu büyüklük karşısında acziyetimi bir kez daha anlayıp, bir kez daha şükrettim.
-Evrim teorisi hakkında kısmen daha önce de düşündüğüm benzer fikirlerle karşılaştım. Geniş bir açıklama yapılmış, konuya ilgili duyanlar okuyabilir.

Toparlayacak olursam:
-Eleştirel düşünüp, tartışıp, çeşitli izahları yaptıktan sonra kendisine yapılan eleştirilere/hakaretlere/tehditlere:
HAKİKAT DIŞINDA HİÇBİR ŞEYİN PEŞİNDE DEĞİLİM!
demiş.
Bende aynen katılıyorum ve böyle bir birey olmaya çabalıyorum…
Ra’d suresi, 11.ayeti yorumlayarak önce kendimizi değiştirmemiz gerektiğini belirtmiş…
“Ataları takip etme!” demiş…
“Değişmeden öğrenemez ve öğrenmeden değişemeyiz” (Bart Kosko) alıntısını yapmış…
Ek olarak;
Kaos ve fraktallar hakkında bilgiler…
Bereket’in bilimsel izahı 🙂 var dermişim…

…ve son olarak “Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler”…
Kitabın adını, en sonda anlamak, ayrı bir güzeldi. Teşekkürler.

Alın, okuyun, okutun. Ben sevdim ve çok faydalandım.


Dostun Bir Tek Gülü Yaralar Beni – Pir Sultan Abdal

Şu Kanlı Zalimin Ettiği İşler
Garip Bülbül Gibi Zar eyler Beni
Yağmur Gibi Yağar Taşlar Başıma
Dostun Bir Fiskesi Yaralar Beni Beni Beni
Can Beni Beni Beni Dost Beni Beni Beni

Dar Günümde Dostum Düşmanım Beli Oldu
Bir Derdim Var İdi Şimdi El Oldu
Ecel Fermanı Boynuma Takıldı
Gerek Vura Gerek Asalar Beni Beni Beni
Can Beni Beni Beni Dost Beni Beni Beni

Pir Sultan Abdalım Can Göye Almaz
Haktan Emir Olmasa Rahmet Yağmaz
Şu Ellerin Taşı Bana Hiç Degmez
İllede Dostun Bir Tek Gülü Yaralar Beni Beni
Can Beni Beni Beni Dost Beni Beni Beni.

Pir Sultan Abdal


ACİL’e gittik, 8 saatte zor çıktık!

27 Kasım 17:00’de başlayan Acil Servis’teki tedavi sürecimiz 28 Kasım 01:00’de ancak bitti.

Baştan belirteyim, doktora gitme konusunda biraz sıkıntılı bir tipim. Hem kendimi zor götürürüm, hem de çocuklarımı. 9 yaşındaki kızım Zeynep Şüheda bir kaç gündür az ateşli, biraz kusmalı bir hastalık geçirmekteydi fakat doktora götürmektense doğal yollardan (nane-limon-portakal-mandalina 🙂 )tedavi etmeye çalıştık. Bugün sabah biraz daha kötüleşmesiyle ve anne yüreğinin yufkalığı sonucu Beyhekim Devlet Hastanesi Bosna Hersek Semt Polikliniğindeki Çocuk bölümüne teşhis ve tedavi için gidilmiş. Verilen kan ve idrar tahlillerinin sonuçları öğleden sonra çıktığında doktor, CRP değerinin ciddi yüksekliği nedeniyle aşırı iltihaplanma olduğunu ve HCT ve HGB değerlerinin aşırı düşüklüğü nedeniyle de kansızlığı olduğunu belirterek Çocuk Cerrahi bölümüne gitmemizi tavsiye edip, bir de 1 adet 1 gramlık Novosef iğne yazarak göndermiş.

Bu noktada bu teşhis ve tedaviyi telefonda öğrendikten sonra, önce CRP, sonra HCT ve HGB, sonra da Novosef ile ilgili kısa araştırmalar yapıp, doktorun cerrahiye başvurun demesiyle kızımı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne götürmeye karar verdim.

Çocuk Acil bölümüne daha önce de başvurduğum bu hastane gecenin bir yarısı kulak ile ilgili bir sıkıntı dolayısıyla başka bir doktora sevk edip ilgilendiği için olumlu bir izlenim bırakmıştı.

Kayıt işlemini yaptıktan sonra bir sıramatik olmadığını, halkımızın kapıda kuyruk oluşturduğunu, orada bekleyenin girdiğini öğreninceye kadar benim sıram 2 kişi tarafından kapıldı. Bu durum acilen düzeltilmesi gereken bir sorundur. Zira ben her gün Çocuk Acil’e gelmiyorum ki, işleyiş nasıl direk anlayabileyim. Halkımız zaten sıramatik olsa bile kapı açılınca hücum ediyor denilebilir ama o kadar da değil.

Uzatmayalım, mevcut tahlil sonuçlarımızı ve aldığımız iğneyi götürdük. Bu arada beni yeniden doktora gitmeye sevk eden Novosef isimli iğnenin yan etkileri (Bu nedir arkadaş ya, o kadar yan etki mi olur 🙂 Faydasından çok zararı var gibi 🙂 ) ve Çocuk Cerrahiye başvuru tavsiyesi oldu.

Saat 18:00 sularında idrar verme, röntgen çekinme, kan verme ve boğaz kültürü verme işlemlerimiz bitti. İdrar verme süreci en sıkıntılı anlardan biriydi, şükretmedik daha da sıkıntılısı geldi 🙂

Bu arada bu zorlu süreçlerde eşim, kızımla ilgileniyor. Ben gözlemcilik, çanta ve mont taşıma, istekleri yerine getirme, belli bir eşik değer üstü mantıksız bir bekleme sonrası saldırıya geçme görevlerini yapıyordum. Allah ondan razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Amin. Bir kere daha anne olmadığıma şükrettim.

Oğlum Ramazan Fadlullah eve geleceğinden onu karşılayıp, bir şeyler atıştırdıktan sonra 19:30 gibi yeniden hastaneye ulaştık. Bu arada damar yolunu hastanede sökmediklerinden dolayı mızmızlanan kızımla hemşire olan bir komşumuzun evine gidip sökme-ikna turu da gerçekleştirdik 🙂

Biz sonucu alıp, evimize döneceğiz diye beklerken. Önce lavman, sonra yeniden röntgen, sonra serum, sonra yeniden idrar tahlili istendi. Bu arada doktor bu süreci anlatırken artık nasıl bir bakışım varsa,
-“Anlamadınız herhalde” dedi.
-“Anlamadım” dedim.
Bir daha anlattı.
Yine aynı bakış.
Sonra eşim tamam modunda odadan çıktı.
Müdahale odasına doktor gelip, oradaki hemşireye tekrar anlatırken, kendi aralarında doktor hanım anlatamadı mı diye geyik yaparlarken yok “baba anlamadı” dedi.
Güldüler geçtiler.
Ben hala anlamamıştım.
Yukarıda doğrudan lavman yazdığıma bakmayın, dışarı çıkıp direk lağman diye arattım, Google düzeltti. Okuyunca daha da bir gıcık oldum. Bu arada eşim, kızımı da alıp WC’ye girmişti bile. Ben okuyuncaya kadar onlar işi halletmişlerdi.
Ben 32 yaşındayım. İlk defa duydum. Şimdi yukarıdaki şükrü niye yaptığımı anlamışsınızdır.

Koridorda sürünürken gözlemlerim sırasında 13 yaşlarında bir erkek çocuk ile babası arasındaki lavman muhabbetine yarım kulak misafir oldum ve iyi ki o duruma düşmedim diye bir kez daha şükrettim.

Yeniden röntgen çekildi, sonra serum alındı. Sonra yeniden idrar bekleme süreci.
-Gelmedi mi kızım?
-Gelmedi.
10 saniye sonra.
-Gelmedi mi kızım?
-Gelmedi.
Böyle böyle sonunda geldi.

Peki bu sonuçlar ne zaman çıkacak?
1,5 saat sonra.
Bekliyoruz o zaman.

Her hastaneye gittiğimde -ki pek sık gitmem- mutlaka öneri ve şikayet kutusuna adımla, soyadımla, telefonumla bir şeyler yazarım. Burada da yazayım dedim. Kutu var, kağıt var, kalem yok. Ben de yok. Kimseden de istemedim.

İlk önerimi yukarıda yapmıştım, ikinci önerim hastalık süreçleriyle ilgili, tahlillerin sonuçları, çıkma saatleri, tıbbi bilgilendirmelerin yapılacağı ekranlar ve etkileşimli noktalar olabilir.

Aslında en önemlisi: bir özel hastanede görmüştüm, kapıdan girer girmez, bir görevlinin buyurun diye sizi kapıdan alıp, rehberlik etmesi ve tıkandığınız anda ona sormanız ve süreçleri gayet mutlu-mesut halletmeniz. Para var huzur var.

Yeri gelmişken doktorundan, hemşiresine, hasta bakıcısından, güvenlik görevlisine kadar tüm sağlık sektörü çalışanları; çok önemli ve kutsal bir iş yapıyorlar. Gerçekten çok zor, bu dünyada yapmak istemeyeceğim sayılı işlerden birisidir. (1-Polislik,…)

Bu arada meşrubat-bisküvi otomatını icat eden olarak tanımlayabileceğimiz Percival Everitt’e de selam olsun. Bu ne güzel bir cihazdır kardeşim 🙂

Saat 23:00’e geliyor. Heyecan dorukta.
O da ne?
Tıbbın bütün imkanlarını kızımın üstünde denemediklerini anlayan doktorlar ultrason çekelim demişler.
Çekelim.
Ultrason çekim sürecinde de uzun süre apandisit arama-tarama faaliyet yapılmış. Çocuğun karnını deşmişler.
Çıkıyor muyuz?
Yok bir serum daha.
Sonra bir serum daha 🙂
Bu sonuncusu yoktu.

Bu serum uzun sürecek, telefonun şarjı da bitti. Eve gidip ders çalışması için bıraktığımız ama ders sayfasında 4 dakikadan kısa süre durup oyuna geçen oğlumuza bakmamız gerekiyordu.
Sessizce eve girdim.
Bizim oğlan Clash Royale’de sohbette.
-“Ne yaptın” dedim?
-“Endişelendim” dedi?
-“Niye” dedim.
-“Siz öldünüz zannettim. Ben tek kaldım.” dedi.
-“İyi oğlum işte sabaha kadar oyun oynardın” dedim.
-“Acıktım” dedi.
Allah’tan acıkıyor, acıkmasa bize ihtiyacı olmayacak adamın 🙂
Gözleri doldu, duygulandı.

Hastaneye geri döndüm. Bu sefer bir kitapla birlikte. Vardım hala serum devam. Oturdum kitabımı okudum.
En sevdiğim iş, millet can çekişsin, ben kitap okuyayım.

00:40 civarı.

İşlem bitti.
Reçetenizi alın.
-Açıklama?
8 saatin ardından çifter çifter röntgenlerin tahlillerin ardından açıklama?
Açıklama yok!

Kapı önündeki kalabalığın pek hoşuna gitmese de ben görüşmek istiyorum, müsait olunca çağırın dedim.
Doktor gel dedi.
Sen kimsin?
-Hani o anlamayan demedim?

Bir de bu sıkıntı var. Hiç bir iletişim yok. Bir rakamız, bir kayıt, bir bilgi, uzun soluklu bir hemhal olmak yok. Şunu çektir, bunu çektir, onu ölçtür, bunu tarttır.

Yapacağız bir yapay zeka yazılımı, sizin gibi ruhsuz ruhsuz aynı işi o da görecek. Az kaldı 🙂

Tüm hastalara geçmiş olsun. Vesselam.


Sayfalar:1234567...15