:::: MENU ::::
İncelemeler

A Simplified Binary Artificial Fish Swarm Algorithm for Uncapacitated Facility Location Problems

“A Simplified Binary Artificial Fish Swarm Algorithm for Uncapacitated Facility Location Problems” başlıklı çalışma Abul Kalam Azad, Ana Maria A.C. Rocha ve Edite M.G.P. Fernandes tarafından yapılmış olup World Congress on Engineering 2013, WCE 2013 (Vol. 1, pp. 31-36) kapsamında sunulmuş ve basılmıştır.

Popülasyon çeşitliliğini artırmak için her R iterasyonda bir popülasyon rastgele olarak yeniden oluşturulmaktadır.

Local search aşağıdaki şekilde yapılmaktadır:

local-search

S-bAFSA algoritması:

S-bAFSA

Local search entegrasyonu ile önerilen algoritma çok iyi sonuçlar vermiştir.

Çalışmayı indirmek için:

A_Simplified_Binary_Artificial_Fish_Swarm_Algorithm_for_Uncapacitated_Facility_Location_Problems


A DISCRETE BINARY VERSION OF THE PARTICLE SWARM ALGORITHM

“A DISCRETE BINARY VERSION OF THE PARTICLE SWARM ALGORITHM” başlıklı çalışma James Kennedy ve Russell C. Eberhart tarafından yapılmış olup Systems, Man, and Cybernetics, 1997. Computational Cybernetics and Simulation., 1997 IEEE International Conference on (Vol. 5, pp. 4104-4108). IEEE.kapsamında sunulup, basılmıştır.

İkilileştirme işlemi 0 ile 1 arasında çıktı veren sigmoid fonksiyonu ile yapılmıştır.

sigmoid

Çalışmada önerilen BPSO’yu test etmek için gerçek değerli De Jong fonksiyonları kullanılmış ve üretilen binary sayılar 10 tabanına çevrilerek optimumu bulup, bulmadığı kontrol edilmiştir. Hassasiyet farkında dolayı optimumu 500 olan bir fonksiyon için algoritma 499.056335 bulmuş bu sonuç ise çözüme ulaştı olarak kabul edilmiştir.

Çalışmayı indirmek için:

A_discrete_binary_version_of_the_particle_swarm_algorithm


Swarm intelligence approaches to estimate electricity energy demand in Turkey

“Swarm intelligence approaches to estimate electricity energy demand in Turkey” başlıklı çalışma Mustafa Servet Kıran, Eren Özceylan, Mesut Gündüz ve Turan Paksoy tarafından yapılmış olup Knowledge-Based Systems dergisinin 36 (2012).sayısının 93-103. sayfaları arasında basılmıştır.

Çalışmada gayri safi yurtiçi hasıla, nüfus, ihracat ve ithalat verileri ile elektrik tüketimi arasında doğrusal ve karesel bir ilişki kurularak PSO ve ABC algoritmalarının ideal ağırlıkları bulması sağlanmış ve gerçekleşmiş verilerle yapılan testler sonucunda en kötü %87 oranında bir doğrulukla tahmin tutarlıdır denmiştir. Geleceğe yönelik farklı senaryolar belirlenerek ileriye yönelik tahmin de yapılmıştır.

2016 yılı itibariyle çalışma değerlendirildiğinde senaryo 1’in tutarlı olduğu görülmektedir.

senaryo1

Gerçekleşen durum:

elektrik-tuketimi

Çalışmayı indirmek için:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950705112001803


Advanced Population Diversity Measures in Genetic Programming

“Advanced Population Diversity Measures in Genetic Programming” başlıklı çalışma Edmund Burke, Steven Gustafson, Graham Kendall ve Natalio Krasnogor tarafından yapılmış olup 2002 yılında International Conference on Parallel Problem Solving from Nature (pp. 341-350) Springer Berlin Heidelberg. konferansında sunulmuştur.

Fitness değerleri fenotiplere,
Bireyler genotiplere karşılık gelmektedir.

Çalışmada çeşitlilik ve fitness değerlerinin Spearman korelasyonu kullanılmıştır.

Çalışmayı indirmek için:

Advanced_Population_Diversity_Measures_in_Genetic_Programming


Sayfalar:12345678...17