:::: MENU ::::
İncelemeler

Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri Üzerine Bir Çalışma: K-Means ve K-Medoids Kümeleme Algoritmalarının Karşılaştırılması

“Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri Üzerine Bir Çalışma: K-Means ve K-Medoids Kümeleme Algoritmalarının Karşılaştırılması” başlıklı çalışma Güncel Sariman tarafından yapılmış ve Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 15.3 (2011)’nde yayınlanmıştır.

İndirmek için:
kmeans-kmedoids

Notlar:

Veri madenciliği:
1-Tahmin edici (Predictive):
sınıflandırma, eğri uydurma, zaman serileri
2-Tanımlayıcı (Descriptive):
kümeleme, özetleme, birliktelik kuralları, sıralı diziler

Kümeleme analizinin kullanılmasında benzer uzaklıklar dikkate alınarak yararlanılabilecek alternatif ölçü ve yöntemler bulunmaktadır. Birimler arası uzaklıklar için Euclidyen, Standardize Euclidyen, Manhattan, Mahalanobis, Kareli Euclidyen, Minkowski veya Canberra ölçüleri kullanılabilmektedir.

Kümeleme Yöntemleri:

kumeleme-yontemleri


Parçacık Sürü Optimizasyonu Yöntemlerinin Uygulamalarla Karşılaştırılması

“Parçacık Sürü Optimizasyonu Yöntemlerinin Uygulamalarla Karşılaştırılması” Yasin Ortakcı tarafından hazırlanmış Yüksek Lisans Tezidir.

Ortakcı, Y. “Parçacık Sürü Optimizasyonu Yöntemlerinin Uygulamalarla Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi.” Fen Bilimleri Enstitüsü, Karabük Üniversitesi (2011).

İndirmek için:
Parcacik_Suru_Optimizasyonu_Yontemlerinin_Uygulamalarla_Karsilastirilmasi


GSA: A Gravitational Search Algorithm

“GSA: A Gravitational Search Algorithm” başlıklı çalışma Esmat Rashedi, Hossein Nezamabadi-pour, Saeid Saryazdi tarafından yapılmış olup Information sciences, 179(13), 2232-2248.sayfaları arasında basılmıştır.

Yerçekimsel Arama Algoritması, 2009 yılında literatüre girmiş yerçekimi yasası ve kütlelerin ilişkilerini esas alan Newton’un yerçekimi ve hareket kanunları kullanan bir yapay zeka optimizasyon algoritmasıdır.

Şimdiye kadar geliştirilen sezgisel optimizasyon algoritmaları tüm problemlerde birden aynı anda başarı gösteremediğinden, yeni sezgisel algoritmaların geliştirilmesi açık bir araştırma alanıdır.

İndirmek için:GSA_A_Gravitational_Search_Algorithm


GENETİK ALGORİTMA İLE BULANIK KURAL KÜMESİNİN OTOMATİK OLARAK OLUŞTURULMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

“GENETİK ALGORİTMA İLE BULANIK KURAL KÜMESİNİN OTOMATİK OLARAK OLUŞTURULMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM” başlıklı Doktora tezi, Ersin KAYA tarafından hazırlanmış ve 23.12.2014 günü kabul edilmiştir.

İncelemek için:

genetik_algoritma_ile_bulanik_kural_kumesinin_otomatik_olarak_olusturulmasinda_yeni_bir yaklasim


Sayfalar:1234567...17