:::: MENU ::::
İncelemeler

Öznitelik Seçme Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Başarı Kriteri

“Öznitelik Seçme Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Başarı Kriteri” başlıklı çalışma Cem Ünsalan ve Aytül Erçil. tarafından yapılmış olup Proceedings of IEEE SIU 98 (1998): 60-65.sayfaları arasında basılmıştır.

Öznitelik seçimi, veri içerisinde verinin sınıfını etkilemeyen özniteliklerin bulunarak çıkarılması için yapılır.

İndirmek için:

Comparison_of_Feature_Selection_Techniques_and_a_New_Comparison_Criteria


SEZGİSEL YÖNTEMLERDE ALTIN ORAN

“SEZGİSEL YÖNTEMLERDE ALTIN ORAN” başlıklı Doktora Tezi, Murat DEMİR tarafından yazılmış olup Temmuz 2015’te kabul edilmiştir.
İndirmek için: sezgisel-yontemlerde-altin-oran

Tezi okurken aldığım notlar aşağıdadır:

Yapay Atom Algoritması, kovalent ve iyonik adını verdiği iki farklı popülasyon ile araştırma sürecine başlamakta, kovalent ile uygunluk fonksiyonu sonuçlarını aldıktan sonra belirli sayıda bireyi iyonik popülasyondan alıp, çeşitliliği artırmaktadır. Tez içerisinde aday çözüm üretme stratejisi açıklanmadığı için aşağıya referanslarını veriyorum.

Yapay Atom Algoritması için referanslar:

A. Karcı, A new Metaheuristic Algorithm Based Chemical Process: Atom Algorithm , in Proc. 1st International Eurasain Conference on Mathematical Sciences and Applications, Prishtine, Kosovo, Sep. 3-7, 2012, pp. 83-84.

A.Erdoğan Yıldırım, A. Karcı, Solutions of Travelling Salesman Problem Using Genetic Algorithm and Atom Algorithm, in Proc. 2nd International Eurasain Conference on Mathematical Sciences and Applications, Sarajevo, Bosnia and Hercegovina, Aug. 26-29, 2013, pp. 134.

A. Karadoğan, A. Karcı, Artificial Atom Algorithm for Reinforcement Learning , in Proc. 2nd International Eurasain Conference on Mathematical Sciences and Applications, Sarajevo, Bosnia and Hercegovina, Aug. 26-29, 2013, pp. 379.

Ateşböceği algoritması ışık şiddeti ve çekicilik adı verilen iki parametre ile üretilen aday çözümlerle araştırma yapan bir algoritmadır. Ayrıntılar için referanslar aşağıda verilmiştir.

Ateşböceği algoritması için referanslar:

X.-S. Yang, Firefly algorithm, Levy flights and global optimization, in Proc. Research and Development in Intelligent Systems XXVI (Eds M. Bramer, R. Ellis, M. Petridis), Springer London, 2010, pp. 209-18.

X.-S. Yang, Firefly algorithms for multimodal optimization, Stochastic Algorithms:Foundations and Applications, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, Berlin, vol 5792, 2009, pp. 169-178.

X.-S. Yang, Firefly algorithm, stochastic test functions and design optimisation, International Journal of Bio-Inspired Computation , vol 2, no. 2, 2010, pp. 78–84.


Makale içindeki kaynakların referanslar listesinde verilmediği bir çalışma

Makale içindeki kaynakların referanslar listesinde verilmediği bir çalışma:

Not: Bilimsel Etik dersimizde vurgulanan bir durum olduğundan, araştırmacıların bu duruma karşı dikkatli olmaları gerektiği söylenirken örnek olarak gösterilebilecek bir vaka olması açısından kayıtlara geçelim dedim. Amacım bu insanları rencide etmek değildir. Amaç daha dikkatli ve titiz çalışmaların yapılmasına vesile olmaktır.

“A Real Coded Genetic Algorithm with an Explorer and an Exploiter Populations” başlıklı çalışma Shigeyoshi Tsutsui, Ashish Ghosh, David Corne ve Yoshiji Fujimoto tarafından yapılmış olup Proceedings of the 7th International Conference on Genetic Algorithms (ICGA-97), pp. 238-245.sayfaları arasında basılmıştır.

Metin içindeki geçen bu kaynaklar (Tanese 1989; Whitley et al. 1990; Gorges-Schleuter, 1991) referans listesinde yoktur.

metin-ici

Referanslar:

referanslar

Aynı çalışmada (Eshelman and Schaffer, 1993) şeklinde verilen çalışma aslında 1992 yılında yapılmıştır.

İlgili çalışma:

A_real_coded_genetic_algorithm_with_an_explorer_and_an_exploiter_populations


A self-adaptive binary differential evolution algorithm for large scale binary optimization problems

“A self-adaptive binary differential evolution algorithm for large scale binary optimization problems” başlıklı çalışma Akbar Banitalebi, Mohd Ismail Abd Aziz, Zainal Abdul Aziz tarafından yapılmış olup Information Sciences dergisinin 367.sayısının (2016): 487-511.sayfaları arasında basılmıştır.

Bir çok önemli optimizasyon problemi ikili (binary) optimizasyon problemi olarak gösterilebilir ve çözülebilir.

Stokastik optimizasyon metodlarından sürekli uzayda çalışanlar aşağıdaki yöntemlerle ikili uzaya taşınabilir.

-Transfer fonksiyonu: Sigmoid fonksiyonuyla sürekli değerler ikili değerlere dönüştürülebilir. Başka transfer fonksiyonları da önerilmiştir.
Örnek çalışmalar:
(Memetic binary particle swarm optimization for discrete optimization problems)
(Binary particle swarm optimization: challenges and new solutions)

-Açı modülasyonu: Sinyal işleme alanından esinlenilmiş bir sinüs-cosinüs içeren fonksiyonlarla ikili diziler üretme esasına dayanır.
Örnek çalışma:
(Binary differential evolution)

-Kuantumdan ilham alan bitler:
Örnek çalışma:
(A quantum-inspired gravitational search algorithm for binary encoded optimization problems)

-Genetik operatörler: Binary crossover ve swap operatörleri kullanılmaktadır.
Örnek çalışma:
(A novel binary artificial bee colony algorithm based on genetic operators)

-Logic kapılar: xor,or, not, and kapıları ile yeni bireyler oluşturmak.
Örnek çalışma:
(Xor-based artificial bee colony algorithm for binary optimization)
(Novel binary encoding differential evolution algorithm)

Benzerlik ölçüsü: İkili dizilerin benzerlik ölçümlerinden yola çıkan yöntemdir.
Örnek çalışma:
(Disabc: a new artificial bee colony algorithm for binary optimization)

-Diğer:
Örnek çalışma:
(A binary differential evolution algorithm learning from explored solutions)

İkili DE varyantları:
binDE: Rastgele bir sayı üretir, 0.5’ten büyükse 1 aksi halde 0 atar.
normDE: Sayıları 0-1 aralığına normalize eder, 0.5’ten büyükse 1 aksi halde 0 atar.
angle modulated DE (AMDE): Açı modülasyonu ile üretim yapılır.
quantum inspired DE (QDE):
discrete binary DE (DBDE):
improved binary DE:
binary learning differential evolution (BLDE):
Sigmoid fonksiyonuyla çevrim yapan DE:

İkili PSO varyantları:

binary PSO (BPSO): Sigmoid fonksiyonuyla gerçek değerler binary değere dönüştürülür. Yüksek boyutlularda başarısı düşüktür.
Local PSO (LPSO): BPSO’nun gelişmişidir. Local best komşuların bilgileriyle güncellenir.
binary hybrid topology particle swarm optimization (BHTPSO-QI): İlgili çalışma: (Memetic binary particle swarm optimization for discrete optimization problems)

İkili ABC varyantları:
DisABC: Jaccard’ın benzerlik ölçeğini kullanır.
bitABC: İkili operatörleri kullanır.
binABC: İkili operatörleri kullanır.
GB-ABC: Genetik operatörleri kullanarak yeni bireyler üretilir. Mevcut birey, Rastgele iki birey, En iyi birey ve sıfırlardan oluşmuş birey; iki noktalı çaprazlama ve değişim operatörleriyle 10 bireye çıkartılır ve bunların en iyisi yeni aday çözüm olarak yoluna devam eder.

İkili HS varyantları:

simplified binary HS (SBHS): Örnek çalışma: (A simplified binary harmony search algorithm for large scale 0 −1 knapsack problems)

İkili GSA:
binary GSA:
Binary Quantum-Inspired Gravitational Search Algorithm (BQIGSA):

Yorumum:

Çalışmada yeni bir ikili DE varyantı önerilmiş, 15 CEC2015 probleminde, düşük ve yüksek boyutlu knapsack (sırt çantası) problemlerinde testler yapılmıştır. Kıyas için kullanılan algoritmalar yeniden kodlanmış, ilgili çalışmalardaki sonuçlar ile kendi buldukları sonuçları Appendix bölümünde vermişlerdir. SabDE geride kalmayan kısmen önde olan hızlı bir algoritma olarak karşımıza çıkmaktadır.

İndirmek için:
A-self-adaptive-binary-differential-evolution-algorithm-for-large scale-binary-optimization-problems


Sayfalar:1234567...17