:::: MENU ::::
Makale İncelemeleri

Advanced Population Diversity Measures in Genetic Programming

“Advanced Population Diversity Measures in Genetic Programming” başlıklı çalışma Edmund Burke, Steven Gustafson, Graham Kendall ve Natalio Krasnogor tarafından yapılmış olup 2002 yılında International Conference on Parallel Problem Solving from Nature (pp. 341-350) Springer Berlin Heidelberg. konferansında sunulmuştur.

Fitness değerleri fenotiplere,
Bireyler genotiplere karşılık gelmektedir.

Çalışmada çeşitlilik ve fitness değerlerinin Spearman korelasyonu kullanılmıştır.

Çalışmayı indirmek için:

Advanced_Population_Diversity_Measures_in_Genetic_Programming


An Adaptive Genetic Algorithm based on Population Diversity strategy

“An Adaptive Genetic Algorithm based on Population Diversity strategy” başlıklı çalışma Chen Lin tarafından yapılmış olup 2009 yılındaki Genetic and Evolutionary Computing, WGEC’09. 3rd International Conference on. IEEE, konferansında sunulmuştur.

Çalışmada mutasyon olasılığını popülasyon uygunluğunun ortalama karesel sapması temelinde dinamik olarak ayarlayan adaptif bir genetik algoritma önerilmiştir.

Genetik algoritmada;
Seçim işlemi popülasyon çeşitliliğini azaltır.
Çaprazlama işlemi popülasyon çeşitliliğini azaltmaz.(artırıp değiştirmediğine emin değilim!)
Mutasyon işlemi popülasyon çeşitliliğini artırır.

Mutasyon işleminin gerçekleştirilme olasılığı popülasyon çeşitliliğine etki eden en önemli unsurdur.

İlgili çalışmalar:

-Shen Yuan-xia, Zhang Cui-fang. A Modified Genetic Algorithm with Maintaining Diversity. Journal of system simulation. Vol.17 No.5, May 2005(1052-1053)

-Liu Zhi-ming,ZHOU Ji-liu,Chen Li. A Novel Genetic Algorithm Operator for Maintaining Diversity. Mini-Micro Ststem. Vol.24 No.5 2003.5

-Deng Li,Rui-Hua. An Improved Fuzzy Genetic Algorithm to suppress the Premature Convergence. Computer Science. 2007 Vol.34 No.11

Popülasyonun ortalama karesel sapması “ASD(average square deviation)” parametresi kullanılmıştır. ASD’nin büyük olması çeşitliliğin çok, küçük olması bireylerin birbirine benzediği anlamına gelmektedir.

Çalışmada ASD’ye bağlı olarak mutasyon olasılığı adaptif olarak değiştirilmiştir.

ASD her jenerasyonda aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.

asd

Çalışmada;
1-Değerler gerçek sayı olarak kodlanmıştır.
2-Seçim işleminde hem belirli sayıda en iyi birey yeni jenerasyona aktarılmış, hem de Monte Carlo metoduyla iyi olan bireylerin birden fazla seçilmesine imkan tanınmıştır.
3-Çaprazlama işleminde birbirine en uzak olan iki birey alınır, böylece akraba evliliğinden kaçınılmış olur.
4-Mutasyon işlemi ASD parametresine bağımlı olarak yapılır. ASD düştükçe mutasyon olasılığı artırılır. İlişki aşağıdaki şekildedir:
pm

Çalışmayı indirmek için:

An_Adaptive_Genetic_Algorithm_based_on_Population_Diversity_strategy


Large scale evolutionary optimization using cooperative coevolution

“Large scale evolutionary optimization using cooperative coevolution” başlıklı çalışma Zhenyu Yang, Ke Tang ve Xin Yao tarafından yapılmış ve Information Sciences dergisinin 2008 yılındaki 178.15 sayısının 2985-2999.sayfaları arasında basılmıştır.

Çalışmada boyut bölümlemenin pek işe yaramadığı nonseparable problemlerin çözümüne odaklanılmıştır. Separable problemlerin boyutlara bölündüğü zaman büyük boyutlu problem olmaktan çıktığı savunulmuş ve önemli olanın nonseparable problemlere çözüm bulmak olduğu açıklanmıştır.

Cooperative Coevolution(Birlikte Evrim) stratejilerinde 2 temel ayrıştırma metodu vardır:

1-Tek boyut tabanlı

Problemi tek boyutlu parçalara böler ve o şekilde çözmeye çalışır. Fakat nonseparable problemlerin değişkenleri arasındaki ilişkiden bihaber olduğu için çözüm kalitesi sadece separable problemler için iyidir.

2-Yarıya Bölme stratejileri

N boyutlu problem N/2 boyuta bölünerek çözüme gidilmeye çalışılır. N=1000 ise N/2=500 olması da pek işe yaramayacaktır, rekürsif bir yarılama stratejisi denenebilir. Ayrılabilir olmayan problemler için değişkenler arasındaki bağımlılıkların nasıl ve ne zaman elde edileceği belli değildir.

Çalışmada gruplama temelli yeni bir ayrıştırma stratejisi önerilmiştir. Birbirleri ile alakalı olan değişkenler ağırlıklandırılmıştır.

Çalışmada yeni bir DE varyantı olan SaNSDE(Self-adaptive Neighbourhood Search DE) önerilmiştir.

Cooperative coevolution(Birlikte Evrim) büyük bir problemin alt parçacıklara bölünerek işlenmesi ve fonksiyon değerlemesi yapılmadan yeniden birleştirilmesi süreci olarak izah edilebilir.

Cooperative coevolution(Birlikte Evrim) işlem adımları:

(1) m düşük boyutlu alt bileşene böl
(2) i=1 döngüye başla
(3) i.alt bileşeni ilgili algoritma ile belirlenen FEs kadar optimize et
(4) Eğer i < m ise i=i+1 ve 3.adıma git (5) Sonlandırma kriterine erişildiyse bitir, aksi halde 2.adıma git

Alt bileşenlerin boyutları kullanılan evrimsel algoritmanın çözebileceği büyüklükte olmalıdır.

Cooperative coevolution(Birlikte Evrim)’in dezavantajları:

1-Değişkenler arasındaki bağımlılıkları tam olarak hesaplanamaması
2-Temel çözücünün yeterince iyi olmaması
3-100 boyutun üstünde çok işlevsel olmamaları (Not: 2008’den 2017 belki bu sorun kısmen ortadan kalkmıştır, incelemek gerekir)

Önerilen stratejinin temel adımları:

(1) i=1 döngüye başla
(2) n boyutlu vektörü m adet s boyutlu alt bileşene rastgele olarak böl (Rastgele bölme ile her bileşenin farklı gruplara dağılma şansının eşit olması sağlanmıştır)
(3) i.alt bileşeni ilgili algoritma ile belirlenen FEs kadar optimize et
(4) Eğer i < m ise i=i+1 ve 3.adıma git (5) Her alt bileşene bir ağırlık ver. Mevcut popülasyonun en iyi, en kötü ve rastgele üyeleri için ağırlık vektörlerini geliştirin. (6) Sonlandırma kriterine erişildiyse bitir, aksi halde 1.adıma git

Self-adaptive differential evolution with neighbourhood search

NSDE de Mutasyon aşağıdaki şekilde yapılır:

cauchy-gaussian

NSDE ve SaDE algoritmalarının iyi yönleri birleştirilerek SaNSDE oluşturulmuştur.

SaNSDE aşağıdakiler hariç NSDE ile aynıdır:

(1) SaDE’nin kendinden uyarlamalı mekanizması ile giriş yapılır.
(2) SaDE’nin, CR değerini dinamik olarak adapte etmek için uyguladığı strateji izlenir.
(3) SaDE’deki Gaussian ve Cauchy operatörleri kullanılır.

DECC-G algoritmasının sözde kodu:

DECC-G

Çalışmayı indirmek için:
Large_scale_evolutionary_optimization_using_cooperative_coevolution


JADE: Adaptive Differential Evolution with Optional External Archive

“JADE: Adaptive Differential Evolution with Optional External Archive” başlıklı çalışma Zhang Jingqiao ve Arthur C. Sanderson tarafından yapılmış olur IEEE transactions on evolutionary computation dergisinin 2009 yılındaki 13.5 sayısının 945-958.sayfaları arasında basılmıştır.

Çalışmada DE için “DE/current-to-pbest” ismi verilen bir mutasyon stratejisi önerilmiş ve opsiyonel harici arşiv ve kontrol parametrelerinin uyarlanabilir bir şekilde güncellenmesi yaklaşımı geliştirilmiştir.

“DE/current-to-best” yaklaşımının genelleştirilmiş halidir. Opsiyonel arşiv işlemi ilerleme durumu hakkında bilgi vermek için geçmiş verileri kullanmaktadır. Her iki yaklaşım da popülasyonu çeşitlendirmekte ve yakınsama performansını arttırmaktadır.

Parametre uyarlaması otomatik olarak kontrol parametrelerini uygun değerlere günceller ve bir kullanıcının parametre ayarları ile optimizasyon problemleri arasındaki ilişki hakkında daha önceden bilgi sahibi olmamasını sağlar.Bu durum algoritmanın sağlamlığını(robustness) arttırmaya yarar.

Yötem 20 benchmark fonksiyonunda test edilmiş ve iyi sonuçlar elde edilmiştir. JADE, harici bir arşivle nispeten yüksek boyutlu problemler için umut verici sonuçlar üretmiştir.

DE’nin kontrol parametrelerinin ne ölçüde etki ettiğini belirleyebilmek için deneme yanılma metodu ile bir çok kıyaslama yapılmalıdır. Bu uzun ve can sıkıcı bir süreçtir. O yüzden uyarlanabilir(adaptive) ve kendini uyarlayan(self-adaptive) yöntemler önerilmiştir.

Parametre Kontrol Mekanizmaları 3’e ayrılabilir:

1-Deterministik Parametre Kontrolü: Kontrol parametresi evrimsel araştırmadan gelen herhangi bir geri beslemeyi dikkate almadan bazı deterministik kurallarla değiştirilir. Holland[Adaptation in Natural and Artificial Systems] tarafından önerilen mutasyon oranlarının zamana bağlı değişimi örnek gösterilebilir.

2-Uyarlamalı Parametre Kontrolü: Evrimsel araştırmadan gelen geri bildirim, kontrol parametrelerini dinamik olarak değiştirmek için kullanılır. Örnekler;
Rechenberg’in “1/5 inci kural” [Evolutionary Algorithms in Theory and Practice: Evolution Strategies, Evolutionary Programming, Genetic Algorithms] ve
bulanık mantık uyarlamalı DE’ler [A fuzzy adaptive differential evolution algorithm] ve [Fuzzy logic controlled multiobjective differential evolution]
SaDE [Self-adaptive differential evolution algorithm for numerical optimization]
jDE [Self-adapting control parameters in differential evolution: A comparative study on numerical benchmark problems]
SaNSDE [Self-adaptive differential evolution with neighborhood search]
ve çalışmada önerilen JADE.

3-Kendiliğinden Uyumlu Parametre Kontrolü: Kontrol parametrelerinin kendine adaptasyonunu gerçekleştirmek için “evrimi evrimleştiren” bir yöntem kullanılır. Kontrol parametreleri doğrudan bireylerle ilişkilidir ve mutasyon ve rekombinasyon / çapraz geçişten geçer. Daha iyi parametre değerleri, hayatta kalma olasılığı daha yüksek bireyler üretme eğiliminde olduğu için, bu değerler daha fazla yavruya yayılabilir. Çok amaçlı optimizasyon (MOO) için SPDE [The self-adaptive pareto differential evolution algorithm] ve [Exploring dynamic self-adaptive populations in differential evolution] DESAP bu kategoriye dahildir.

Uyarlanabilir(adaptive) ve kendini uyarlayan(self-adaptive) yöntemler iyi dizayn edilebilirse sağlamlık ve yakınsama oranını geliştirir.

DE/rand/1/bin mutasyon stratejisi sağlam(robost) olarak bilinirken, yakınsama oranı açısından daha başarısızdır. Bazı çalışmalarda ise DE/current-to-best/1/bin mutasyon stratejisi ile birlikte oranlı olarak kullanılmıştır.

Şimdiye kadar, yalnızca en iyi çözümlerin bilgisini kullanan açgözlü bir DE varyantına (DE/current-to-best/1/bin ve DE/best/1/bin gibi) dayanan herhangi bir yöntem geliştirilmemiştir. Bunun nedeni açgözlü bir varyant genellikle daha az güvenilirdir ve özellikle multimodal problemleri çözerken erken yakınsama gibi problemlere yol açabilir. [“A comparative study of differential evolution variants for global optimization] ve [A comparison of algorithms for the optimization of fermentation processes] çalışmaları incelenebilir.

Uyarlamalı bir DE algoritmasında aç gözlü DE değişkenlerinin güvenilirliği daha az önemli bir sorun olduğundan hızlı yakınsaması daha çekici hale gelir.

Çalışmada en iyi çözüm yerine, yakın zamanda keşfedilen en iyi değerler esas alınarak bir yöntem önerilmiştir.

Klasik DE’de F parametresi tüm popülasyon için sabit iken, sonraki uyarlamalarda her bireye ait ayrı F değerleri verilerek çözüm aranmıştır.

Mutasyon stratejileri DE/–/k şeklinde isimlendirilmektedir. Buradaki k, kabul edilen fark vektörlerinin(xr1,g − xr2,g hariç) sayısına işaret etmektedir.

Örneğin:

de-rand-current-to-best-bes

Sınırları taşan bireyler aşağıdaki formüle göre yeniden düzenlenmiştir. Bu yöntemin özellikle optimal çözüm sınırın yakınında veya sınırında bulunuyorsa iyi çalıştığı iddia edilmiştir.

Klasik DE’de CR parametresi tüm popülasyon için sabit iken, sonraki uyarlamalarda her bireye ait ayrı CR değerleri verilerek çözüm aranmıştır.

ADAPTİF DE ALGORİTMALARI

DESAP [Exploring dynamic self-adaptive populations in differential evolution]: Çok başarılı sonuçlar üretememiştir.

FADE[A fuzzy adaptive differential evolution algorithm]: Bulanık mantık ile bireylere ait en uygun Fi ve CRi değerlerini bularak çözüme ulaşmaya çalışır. Büyük boyutlu problemlerde daha iyi sonuç vermiştir. Çok amaçlı optimizasyon için [Fuzzy logic controlled multiobjective differential evolution] önerilmiştir.

SaDE [Self-adaptive differential evolution algorithm for numerical optimization]

DE/rand/1 ve DE/current-to-best/1 mutasyon stratejelerini kullanır. Son 50 jenerasyonda hangi strateji daha başarılı birey ürettiyse o stratejiden yeni birey üretilir.

[Evolutionary algorithm with competing heuristics] ve [Competing heuristics in evolutionary
algorithms] çalışmalarını inceleyelim.

SaDE’de mutasyon faktörleri, ortalama 0.5, standart sapma 0.3 ile normal dağılıma göre bağımsız olarak her bir nesilde üretilir ve aralığa (0, 2) indirgenir. Bu düzen, hem yerel hem de (küçük Fi değerleriyle) ) ve küresel (büyük Fi değerleriyle) evrim süreci boyunca potansiyel olarak iyi mutasyon vektörleri üretmek için başarılı sonuçlar vermektedir.

Çaprazlama olasılıkları, ortalama CRm ve standart sapma 0.1 ile bağımsız bir normal dağılıma göre rastgele oluşturulmuştur. Fi’nin tersine, CRi değerleri, bir sonraki yeniden nesil oluşmadan beş nesil boyunca sabit kalır. Ortalama CRm, 0.5 olarak başlatılmıştır. CR, uygun değerlere uyarlamak için, son CRm güncellemesinden bu yana kaydedilen başarılı CR değerlerine dayanarak her 25 nesilde CRm’yi güncelleştirir.

SaDE’de local search procedure (quasi-Newton method) önerilmiştir.

Kısıtlı optimizasyon için SaDE [“Self-adaptive differential evolution algorithm for constrained real-parameter optimization]

jDE [Self-adapting control parameters in differential evolution: A comparative study on numerical benchmark problems]

jDE-2 [Performance comparison of self-adaptive and adaptive differential evolution algorithms]

JADE

Arşivleme işlemi aktif değilse mutasyon işlemi:

de-current-to-pbest-1

Arşivleme işlemi aktifse mutasyon işlemi:

with-archive

A: arşivlenmiş alt çözümleri
P: Mevcut popülasyonu işaret eder
r2 bireyi A ve P’nin birleşiminden rastgele olarak seçilir

Her jenerasyon sonrasında çözüm geliştirememiş parentlar arşive kaydedilir. Eğer arşiv boyutu aşılırsa arşiv boyutuna düşünceye kadar rastgele bireyler silinir. Arşiv ilerleme yönü hakkında bilgi verir ve popülasyonun çeşitliliğini de geliştirebilir.

Çalışmada F parametresinin büyüklüğünün popülasyonun çeşitliliğini artırdığı gösterilmiştir.

JADE algoritmasının sözde kodu:

jade-pseudo-code

Parametre Uyarlama

Her jenerasyonda her xi bireyi için
CRi = randni(μCR, 0.1)
şeklinde hesaplanır ve 0-1 aralığına indirgenir.

mean μCR = 0,5 olarak başlatılır ve her jenerasyonda:

μCR = (1 − c) · μCR + c · meanA(SCR)

SCR :set of all successful crossover probabilities
c=0-1 arasında pozitif bir sabittir

meanA= Ortalamadır

şeklinde güncellenir.

Benzer şekilde Fi her jenerasyonda

Fi = randci(μF , 0.1)

Fi ≥ 1 ise 1 alınır, Fi ≤ 0 ise yeniden üretilir.
μF = Konum parametresi ile Cauchy dağılımı

μF=0,5 alınır ve her jenerasyonda;

μF = (1 − c) · μF + c · meanL (SF )

şeklinde güncellenir.

SF: set of all successful mutation factors

meanL(·): Lehmer ortalamasıdır.

lehmer

Normal dağılımla karşılaştırıldığında, Cauchy dağılımı aç gözlü mutasyon stratejilerinde (DE/best,DE/current-to-best ve DE/current-to-pbest) eğer mutasyon faktörleri belli bir değer etrafında yoğunlaşırsa mutasyon faktörlerini çeşitlendirmek için daha yararlıdır.

Lehmer ortalaması daha büyük başarılı mutasyon faktörlerine daha fazla ağırlık verir. Bu nedenle Lehmer ortalaması daha büyük mutasyon faktörlerini yaymak için yararlıdır, bu da ilerleme oranını iyileştirir.

SF’nin aritmetik ortalaması mutasyon faktörünün optimal değerinden daha küçük olma eğilimindedir ve bu nedenle daha küçük bir μF’ye neden olur ve sonuçta erken yakınsama yaratır.

Daha küçük bir μF eğilimi esas olarak evrimsel araştırmada başarı ihtimali ve ilerleme hızı arasındaki tutarsızlıktan kaynaklanmaktadır.

Küçük Fi ile DE/current-to-pbest, (1 + 1) evrim stratejisine (ES) [(1 + 1) evolution strategy (ES)] benzer. (1 + 1) ES için, mutasyon varyansı ne kadar küçük olursa, genellikle başarılı birey üretme ihtimalinin daha yüksek olduğu bilinmektedir (corridor ve sphere fonksiyonları için).

Bununla birlikte, 0’a yakın bir mutasyon varyansı değersiz/anlamsız/küçük/abes bir evrim ilerlemesine neden olur.

Basit ama etkili olan yöntem, evrimsel araştırmada daha hızlı ilerleme sağlamak için daha büyük başarılı mutasyon faktörlerine daha fazla ağırlık vermektir.

Sabit c ile ilgili olarak, c = 0 ise parametre uyarlaması yapılmaz. Aksi halde, başarılı bir CRi veya Fi’nin ömrü kabaca 1 / c jenerasyondur; Yani, 1 / c jenerasyon sonra, μCr veya μF’nin eski değeri, c sıfıra yakın olduğunda (1 – c) 1 / c → 1 / e ≈% 37 faktörü kadar azaltılır.

ce

JADE’de;

C parametre uyum oranını kontrol eder
P mutasyon stratejisinin açgözlülüğünü belirler

1/c ∈ [5, 20] vep ∈ [5%, 20%] önerilmektedir. Anlamı;

ΜCR ve μF değerlerinin ömrü 5 ila 20 jenerasyondur ve mutasyonda en iyi% 5-20 yüksek kaliteli çözümleri dikkate alıyoruz.

Çalışmada kullanılan benchmark fonksiyonları:

D = 30 veya 100 alınarak test edilenler:

13-fonksiyon

D = 2 veya 6 arasında alınarak test edilenler:

7fonksiyon

Çalışmayı indirmek için:

jade_adaptive_differential_evolution_with_optional_external_archive


Sayfalar:12345678910...15