:::: MENU ::::
Bilgiler

Sınıflandırmada yanlış pozitif ve yanlış negatif hata ne anlama gelir?

Yanlış sınıflandırmadan kaynaklanan farklı maliyetlerin veya risklerin olduğu durumlarda sınıfların eşit önemde olması varsayımı ihlal edilebilir. Örneğin bazı laboratuvar ölçümlerine göre bir hastanın kanser olup olmadığına karar verecek bir sınıflandırıcı ele alındığında iki tip hata vardır. Bu hatalardan “yanlış pozitif (false positive)” sınıflandırıcının sağlam bir hastayı kanser hastası olarak sınıflandırdığında, “yanlış negatif (false negative)” ise gerçekte kanser olan bir hastayı sağlıklı olarak sınıflandırdığında oluşur. Genel olarak yanlış negatif hatalar yanlış pozitif hatalardan daha maliyetlidir. Bu nedenle öğrenme algoritmasından daha az yanlış negatif hatalar yapan bir sınıflandırıcı tercih etmesi istenebilir.


Öngörücü öğrenme süreçleri hangi aşamalardan oluşur?

Bütün öngörücü öğrenme süreçleri temel olarak:
-Verilen eğitim kümesinden sistemdeki bilinmeyen bağımlılıkları öğrenme veya tahmin etme.
-Tahmin edilen bağımlılıkları kullanarak sistemde yer alacak yeni girdiler için çıktılar öngörme.
aşamalarından oluşmaktadır.

Bu iki aşama sırasıyla; özelden (eğitim kümesi) genele (model) ulaşmak olarak tanımlanan tümevarım (induction) ve genel bir model ile birlikte verilen girdiden çıktıya ulaşmak olarak tarif edilen tümdengelim (deduction) isimli iki klasik çıkarsama tipine karşılık gelmektedir.


Destek Vektör Makineleri (Support Vector Machines) Algoritması Nasıl Çalışır?

Destek Vektör Makineleri (Support Vector Machines) Algoritması Nasıl Çalışır?

Anlatımı sunu olarak aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz:
https://prezi.com/jdtqiauncqww/how-support-vector-machines-svm-algorithm-works/

Hazırlayan: Thales Sehn Körting


Lehmer Mean(Lehmer Ortalaması)

Derrick Henry Lehmer tarafından önerilmiş ortalamadır.

Sonlu sayıda pozitif gerçel sayıların ortalaması için önerilmiş bir yaklaşımdır. Lehmer ortalaması, aritmetik ortalama ve armonik ortalama aracılığıyla minimum ve maksimum arasında enterpolasyon için power/Hölder ortalamasına bir alternatiftir.

lehmer-ortalamasi

1,2,3,4,5 için p=1 olduğu durumda Lehmer ortalaması = 3 çıkar ve aritmetik ortalamaya eşittir.
1,2,3,4,5 için p=2 olduğu durumda Lehmer ortalaması = 3.667 çıkar.
1,2,3,4,5 için p=3 olduğu durumda Lehmer ortalaması = 4.091 çıkar.
1,2,3,4,5 için p=0.5 olduğu durumda Lehmer ortalaması = 2.594 çıkar.
1,2,3,4,5 için p=-2 olduğu durumda Lehmer ortalaması = 1.234 çıkar.
1,2,3,4,5 için p=-1 olduğu durumda Lehmer ortalaması = 1.560 çıkar.
1,2,3,4,5 için p=-0.5 olduğu durumda Lehmer ortalaması = 1.836 çıkar.

Lehmer ortalamasını bulan Matlab kodu:


Sayfalar:12345678910...24