Bilgiler

Bilgiler

Hash Tablosu

Hash Tablosu hash-tablosu Kaynak: Barış Şimşek, http://www.enderunix.org/docs/hash-table.pdf

Derleyiciler (compiler) ile Yorumlayıcılar (Interpreter) arasındaki farklar nelerdir?

Bir kaynak kodu hedef koda çevirdikten sonra çalıştıran ve dolayısıyla koddaki hataları yakalama işlemini ve kodun iyileştirilmesini daha kod çalıştırmadan yapan çeviricilere derleyici, kodu satır satır veya bloklar halinde çalıştırıp sırası gelmeyen satırları hiç çalıştırmayan bu satırlardaki hataları hiçbir zaman…

İkili Ağaçlar Üzerinde Dolaşma Nasıl Yapılır?

İkili ağaç üzerinde dolaşma birçok şekilde yapılabilir Ancak, rastgele dolaşmak yerine, önceden belirlenmiş bir yönteme, bir kurala uyulması algoritmik ifadeyi kolaylaştırır. Üstelik rekürsif fonksiyon yapısı kullanılırsa ağaç üzerinde işlem yapan algoritmaların tasarımı kolaylaşır. Önce-kök (preorder), kök-ortada (inorder), sonra-kök (postorder) olarak…

Postfix ifadesinin stack kullanılarak hesaplanması

3 2 * 5 6 * + postfix ifadesini stack kullanarak hesaplanması: Çözüm algoritması şöyle olmalıdır; 1- Bir operandla karşılaşıldığında o operand stack’e eklenir, 2- Bir operatör ile karşılaşıldığında ise o operatörün gerek duyduğu sayıda operand stack’ten çıkarılır, 3- Daha…

INFIX, PREFIX VE POSTFIX NOTASYONLARI

Bilgisayarlarda infix yazım türünün çözümlenmesi zordur. Acaba x=a/b−c+d*e−a*c şeklindeki bir ifadeyi çözümlerken, ((4/2)−2)+(3*3)−(4*2) gibi bir ifadenin değerini hesaplarken ya da a/(b−c)+d*(e−a)*c gibi parantezli bir ifadeyi işlerken derleyiciler sorunun üstesinden nasıl geliyor? 32*(55-32-(11-4)+(533-(533-(533+(533-(533+212)))*21-2))) gibi birçok operatör(+, -, /, *, ^) ve…

Veri nedir? Bilgi nedir?

Veri, bilgisayar ortamında sayısal, alfasayısal veya mantıksal biçimlerde ifade edilebilen her türlü değer (örneğin; 10, -2, 0 tamsayıları, 27.5, 0.0256, -65.253 gerçel sayıları, ‘A’, ‘B’ karakterleri, “Yağmur” ve, “Merhaba” stringleri, 0,1 mantıksal değerleri, ses ve resim sinyalleri vb.) tanımıyla ifade…

Veri Yapıları Ders Notları – Hakan KUTUCU

Veri Yapıları çalışırken gördüğüm ve faydalandığım bir kaynak olan Hakan KUTUCU tarafından hazırlanmış olan Veri Yapıları Ders Notları konuyla ilgili araştırma yapanlara faydalı olabilir. İndirmek için tıklayınız