Bilgiler

Bilgiler

Uzman Sistemler Nedir? Genel Yapısı, Artıları ve Eksileri…

Turing Testi Nedir? Turing Testi bir bilgisayar ile bir klavye ve ekran aracılığıyla konuşulduğunda, eğer bilgisayar insanmış gibi yanıtlar verebiliyorsa onun “zeki” sayılması gerekliliğini ortaya koyan bir testtir. Günümüzde bilgisayarlar henüz bu testi geçememiştir. Uzman Sistemler Nedir? Uzman Sistemler bir…

Yunan Harfleri

Yunan Harfleri özellikle bilimsek çalışmalarda simgeleme amacıyla karşıma çokça çıkmakta olduğundan buraya not etmeyi uygun gördüm 🙂

Zeka nedir? Yapay zeka nedir? Yapay zeka sistemleri nedir?

Zeka insanın algılama, düşünme, muhakeme, yargılama gibi sezgisel becerilerini kullanarak doğadaki olayları çözümleme yeteneği diyebiliriz. Yapay zeka yukarıdaki özelliklere sahip olup, organik(biyolojik) olmayan sistemler olarak tanımlanabilir. Yapay zeka sistemleri, insan gibi düşünmesi istenen sistemlerdir. İnsan gibi karar verip, insanın olmadığı…

Matematiksel model nedir?

Bir sistemin davranışını matematik dilini kullanarak tanımlayan soyut modellere matematiksel model denir.

Büyük Ölçekli Küresel Optimizasyon için Kriter Fonksiyonları

Benchmark Functions for Large-Scale Global Optimization(Büyük Ölçekli Küresel Optimizasyon için Kriter Fonksiyonları) Son yıllarda çok sayıda metasezgisel optimizasyon algoritması üretilmiştir. Simulated Annealing (SA), Evolutionary Algorithms (EAs), Differential Evolution (DE), Particle Swarm Optimization (PSO), Ant Colony Optimization (ACO) ve Estimation of…

Ortogonal matris nedir?

Transpozesi ile tersi birbirine eşit olan matrise ortogonal matris denir. Özellikle döndürme işlemlerinde kullanılan matristir. Ortogonal matrislere bazı örnekler:

P, NP ve P-NP arasındaki bağ…

P harfi “polynomial”, NP harfleri ise “non-deterministic polynomial” ifadelerini temsil eder, Türkçe karşılıkları “polinom” ve “belirleyici olmayan polinom”dur. “P eşittir NP?” ise Hesaplama Teorisi’nin en temel ve meşhur problemidir. NP, belirsiz Turing Makinesi ile çokterimli (polinomsal) zamanda çözülebilen karar problemlerini…

Ayrık optimizasyon nedir?

Ayrık optimizasyon nedir? Ayrık parametreler sınırlı değerler alır. Örneğin yapılacak işler bir liste halinde verilmiştir. Bu işlerin yapılması bir birinden bağımsız olduğundan ayrık parametreli düşünülebilir. Ayrık parametreli optimizasyon kombinasyonel bir optimizasyon olarak da adlandırılabilir. Ayrık niceliklerin optimal olarak düzenlenmesi, gruplanması,…