Bilgiler

Bilgiler

Cırcır Böceği Algoritması(Cricket Algorithm)

Cırcır Böceği Algoritması(Cricket Algorithm)’nın adım adım işlenmesi: Adım 1: Verilen problemdeki limitlere uygun ilk popülasyon değerleri rastgele oluşturulur. Bu değerler uygunluk fonksiyonuna gönderilerek böceklerin çıkardıkları sesin şiddeti için ilk değer atamaları yapılır. Adım 2: Kanat çırpış sayısı rastgele üretilir. Üretilen…

İterasyona bağlı atalet ağırlığı(inertia weight) parametresi nasıl kullanılabilir?

İterasyona bağlı atalet ağırlığı(inertia weight) parametresi Parçacık Sürü Optimizasyonu algoritmasında kullanıldığı gibi benzer metasezgisel algoritmalara da entegre edilebilir. wu: atalet ağırlığının başlangıç değeri wl: atalet ağırlığının bitiş değeri t: mevcut iterasyon değeri, Tmax: maksimum iterasyon değeri Wu=1.00, wl: 0.01, t=1,…

Sezgisel yöntemlerin sınıflandırılması

Sezgisel yöntemler en iyi sonucu bulacaklarını konusunda garanti vermeseler bile en kısa zamanda makul bir sonuç bulacaklarını garanti ederler. Bu yöntemler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir. Sezgisel yöntemler sosyal tabanlı, fizik tabanlı, biyoloji tabanlı, kimya tabanlı, müzik tabanlı, sürü tabanlı, spor tabanlı,…

Cooperative Coevolution(Birlikte Evrim) Nedir?

Cooperative Coevolution(Birlikte Evrim), büyük boyutlu problemlerin çözümüne yönelik problemi daha küçük alt parçalara bölerek çözüme gitmeyi amaçlayan evrimsel bir hesaplama metodudur. Popülasyon, alt popülasyonlara bölünür ve her alt popülasyon başlı başına bir popülasyon gibi değerlendirilerek işlemler yapılır. Mevcut alt popülasyonlardaki…

Hidrofon Nedir?

Hidrofon Nedir? Hidrofon: Suların taşıdığı sesleri dinleyerek özellikle denizaltıların yerini belirlemekte kullanılan araçtır. Su altı mikrofonu da denilebilir. Ses dalgaları, hem suda hem de havada, ses kaynağının titreşimlerinden ötürü küçük basınç değişiklikleri gösteren diziler halinde yayılır. Ses dalgalarının sudaki hızı,…

Laffer Eğrisi

Laffer Eğrisi ABD’li ekonomist Arthur Laffer tarafından sunulmuştur. Arz ekonomisinin önemli kavramlarındandır. Vergi oranları ile devletin tahsil edeceği toplam vergi gelirleri arasındaki ilişkiyi gösterir. Buna göre, bireyler vergi oranlarında yapılacak artışlara cevap verirler. Vergi düzeyindeki artış belli bir noktaya kadar…

PSO’NUN PARAMETRE DEĞİŞİMLERİNİN BÜYÜK BOYUTLU OPTİMİZASYON PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

PSO’NUN PARAMETRE DEĞİŞİMLERİNİN BÜYÜK BOYUTLU OPTİMİZASYON PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Yalın PSO’da Sphere fonksiyonunun 1000 boyutlu halini çözmek için yapılan kodlamanın hiçbir iyileştirme yapamadığı görülmüştür. Çalıştırma parametreleri:

değiştirilerek bir çözüm üretilip, üretilemeyeceği tartışılmış, sonuçlar aşağıda açıklanmıştır. Tamamının bulunduğu PDF…