:::: MENU ::::
Bilgiler

PSO’da maksimum hız değeri nasıl belirlenir?

Hız değeri bir parçacığın çözüm uzayında arama yapmasını sağlayan en önemli etkendir. Hız değerleri pozitif ve negatif değerler alıp parçacıkların çözüm uzayında çok yönlü hareket ederek arama yapmasını sağlarlar. Hız değeri kontrol edilmediği takdirde parçacıklar çözüm alanının dışına çıkabilir ve uygun olmayan değerler bulabilir. Bunu engellemek için hız değerine Vmax gibi kısıtlayıcı bir limit konulmuştur.Vmax değerinin belirlenmesi probleme göre faklılık gösterebilir. Bazı uygulamalarda Vmax=Xmax olarak kullanılmıştır [Shi, Y. and Eberhart, R., “Empirical study of particle swarm optimization”, Proc. of the Congress on Evolutionary Computation, Washington, 3: 1945-1950 (1999).].

Bazı uygulamalarda ise arama uzayındaki parçacığın konum vektörünün her bir boyutunun alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin farkının %10-20’si aralığında bir değer almıştır [Robinson, J. and Rahmat-Samii, Y., “Particle swarm optimization in electromagnetics”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 52 (2): 397-407 (2004).]

Kaynak: http://ahmetcevahircinar.com.tr/2017/05/20/parcacik-suru-optimizasyonu-yontemlerinin-uygulamalarla-karsilastirilmasi/Hipokrat Yemini

Hippokrates demiştir ki: Yaşamın ve ölümün Rabbi, sağlığın bahşedicisi, şifanın ve her türlü tedavinin Yaratıcısı olan Tanrıya yemin ederim. Yine Asklepios’a, erkek olsun kadın olsun Tanrının tüm dostları üzerine yemin ederim. Bu yemine ve bu söze sadık kalacağıma dair onları şahit tutuyorum.

Bana bu sanatı öğreten kişiyi atalarımla aynı konumda tutacağım, kazancımı onunla paylaşacağım ve mala ihtiyaç duyduğunda malımı onunla bölüşeceğim. Onun soyundan gelenleri kardeşlerimle eşit göreceğim ve öğrenme ihtiyacı duyduklarında bu sanatı onlara hiçbir ücret ve şart olmaksızın öğreteceğim. [Bu bilgileri] kendi çocuklarım, hocamın çocukları ve bu sanatta bulunan talimatlar, bilgiler ve sair hususlar hakkındaki hekimlik kurallarına yazılı sözleşmeyle bağlı olan ya da ona and içen öğrencilerle paylaşacağım. Onlardan başka kimselerle bunu paylaşmayacağım.

Gücüm yettiğince bütün yaşamımda hastaların iyiliği için uğraşacağım. Onlara zarar veren ve kendilerine kötülük yapmaya götüren şeylerden uzaklaşmalarını önereceğim. Benden öldürücü bir ilaç istendiğinde ne vereceğim ne de buna benzer bir şeyi tavsiye edeceğim. Yine aynı şekilde gebe kadınlara cenini düşürmeleri için ilaç vermeyeceğim.

Yaşamımı ve sanatımı dürüstlük ve saflık üzerine devam ettireceğim. Mesanesinde taş olan kimseleri ameliyat etmeyecek ve bu işi ona ehil olan kimselere bırakacağım. Girdiğim bütün evlere, ancak hastaların yararı için gireceğim; kasıtlı kötülük, haksızlık ve bozgunculuk ve sair şeyler ve de ister hür ister köle olsun, kadınlarla (ya da erkelerle) cinsel ilişkiye girme konusunda buna yöneltecek şeylerin dışında bulunacağım. Gerek hastanın tedavisi sırasında gerekse tedavi dışında olsun gördüğüm ve duyduğum [ama] dışarıda konuşulmayacak olan insanların tasarrufundaki şeyleri saklayacak ve buna benzer şeyleri konuşmayacağım.

Bu yemine hiçbir şeyini ihlâl etmeksizin tam uyan kimsenin yaşamı ve sanatı en üstün ve en güzel şekilde tamamına ersin ve gelip geçen bütün insanlar ona saygı göstersin, bu yemini çiğneyen kimseler bunun [tam] tersini yaşasın.

Çeviren: Arş. Gör. İLYAS ALTUNER
Kaynak: Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 7, Nisan 2015
Orijinal Kaynak: http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/334270469_01_Hippocrates_(01-07).pdfSayfalar:1234567...24