:::: MENU ::::
Bilgiler

Lehmer Mean(Lehmer Ortalaması)

Derrick Henry Lehmer tarafından önerilmiş ortalamadır.

Sonlu sayıda pozitif gerçel sayıların ortalaması için önerilmiş bir yaklaşımdır. Lehmer ortalaması, aritmetik ortalama ve armonik ortalama aracılığıyla minimum ve maksimum arasında enterpolasyon için power/Hölder ortalamasına bir alternatiftir.

lehmer-ortalamasi

1,2,3,4,5 için p=1 olduğu durumda Lehmer ortalaması = 3 çıkar ve aritmetik ortalamaya eşittir.
1,2,3,4,5 için p=2 olduğu durumda Lehmer ortalaması = 3.667 çıkar.
1,2,3,4,5 için p=3 olduğu durumda Lehmer ortalaması = 4.091 çıkar.
1,2,3,4,5 için p=0.5 olduğu durumda Lehmer ortalaması = 2.594 çıkar.
1,2,3,4,5 için p=-2 olduğu durumda Lehmer ortalaması = 1.234 çıkar.
1,2,3,4,5 için p=-1 olduğu durumda Lehmer ortalaması = 1.560 çıkar.
1,2,3,4,5 için p=-0.5 olduğu durumda Lehmer ortalaması = 1.836 çıkar.

Lehmer ortalamasını bulan Matlab kodu:


İngilizce’de kullanılan e.g, ie, cf, et al gibi Latince kısaltmaların açılımı nedir ve ne anlama gelirler?

İngilizce’de kullanılan e.g, ie, cf, et al gibi Latince kısaltmaların açılımı nedir ve ne anlama gelirler?

i.e : Latince id est, diğer bir deyişle anlamına gelir.

e.g : Latince exempli gratia,örneğin anlamına gelir.

et al : Latince et alii,ve diğerleri anlamına gelir.

cf: Latince confer,kıyasla anlamına gelir.

Kaynak: http://www.inploid.com/t/ingilizcede-kullanilan-egiecfet-al-gibi-latince-kisaltmalarin-acilimi-nedir-ve-ne-anlama-gelirler/37461/


Homozigot ve Heterozigot Nedir?

Homozigot: Bir karakteri kontrol eden iki alel gen birbirinin aynısı ise buna homozigot denir.
SS dd OO XX gibi.

Heterozigot: Bir karakteri kontrol eden iki alel gen birbirinden farklı ise buna heterozigot denir.

Ss Dd XY gibi.


amplifikasyon nedir?

amplifikasyon, büyütme/genişletme olarak düşünülebilir.

amplifikasyon: Ontogeni ve filogenide yapısal ve görevsel kompleksliğin gittikçe artırılması yönündeki değişiklikler.

amplifikasyon: Bir DNA parçasının kopya sayısının in vitro ya da konak hücresi içinde fazla üretilerek artırılması.

amplifikasyon: Bir nükleik asit parçasının kopya sayısının in vitro veya konak hücre içinde fazla üretilerek artırılması.

amplifikasyon: Mikroskopta görüş sahasının genişletilmesi.


Sayfalar:1234567...17