:::: MENU ::::
Veri

Öznitelik Seçme Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Başarı Kriteri

“Öznitelik Seçme Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Başarı Kriteri” başlıklı çalışma Cem Ünsalan ve Aytül Erçil. tarafından yapılmış olup Proceedings of IEEE SIU 98 (1998): 60-65.sayfaları arasında basılmıştır.

Öznitelik seçimi, veri içerisinde verinin sınıfını etkilemeyen özniteliklerin bulunarak çıkarılması için yapılır.

İndirmek için:

Comparison_of_Feature_Selection_Techniques_and_a_New_Comparison_Criteria


Veri nedir? Bilgi nedir?

Veri, bilgisayar ortamında sayısal, alfasayısal veya mantıksal biçimlerde ifade edilebilen her türlü değer (örneğin; 10, -2, 0 tamsayıları, 27.5, 0.0256, -65.253 gerçel sayıları, ‘A’, ‘B’ karakterleri, “Yağmur” ve, “Merhaba” stringleri, 0,1 mantıksal değerleri, ses ve resim sinyalleri vb.) tanımıyla ifade edilebilir.

Bilgi ise, verinin işlenmiş ve bir anlam ifade eden halidir. Örneğin; 10 kg, -2 derece, 0 noktası anlamlarındaki tamsayılar, 27.5 cm, 0.0256 gr, -65.253 volt anlamlarındaki gerçel sayılar, ‘A’ bina adı, ‘B’ sınıfın şubesi anlamlarındaki karakterler, “Yağmur” öğrencinin ismi, “Merhaba” selamlama kelimesi stringleri, boş anlamında 0, dolu anlamında 1 mantıksal değerleri, anlamı bilinen ses ve resim sinyalleri verilerin bilgi haline dönüşmüş halleridir.

Kaynak: Hakan KUTUCU, Veri Yapıları