POSTFIX

Postfix ifadesinin stack kullanılarak hesaplanması

3 2 * 5 6 * + postfix ifadesini stack kullanarak hesaplanması: Çözüm algoritması şöyle olmalıdır; 1- Bir operandla karşılaşıldığında o operand stack’e eklenir, 2- Bir operatör ile karşılaşıldığında ise o operatörün gerek duyduğu sayıda operand stack’ten çıkarılır, 3- Daha…

INFIX, PREFIX VE POSTFIX NOTASYONLARI

Bilgisayarlarda infix yazım türünün çözümlenmesi zordur. Acaba x=a/b−c+d*e−a*c şeklindeki bir ifadeyi çözümlerken, ((4/2)−2)+(3*3)−(4*2) gibi bir ifadenin değerini hesaplarken ya da a/(b−c)+d*(e−a)*c gibi parantezli bir ifadeyi işlerken derleyiciler sorunun üstesinden nasıl geliyor? 32*(55-32-(11-4)+(533-(533-(533+(533-(533+212)))*21-2))) gibi birçok operatör(+, -, /, *, ^) ve…