:::: MENU ::::
MATLAB

class() Matlab Komutu

Kullanmakta olduğumuz değişkenin tipini veren faydalı bir komuttur. Özellikle CPU-GPU veri taşıma sırasında datanın ne durumda olduğu sorgulanabilir.

A2 = gpuArray(A1);
tic;
B2 = fft(A2);
time2 = toc;
class(B2); % Burada gpuArray sonucu döner
B2=gather(B2);
class(B2); % Burada double sonucu döner


İki sayının ve iki vektörün toplanması – MATLAB(Parallel Computing Toolbox) GPU Hesaplama

MATLAB(Parallel Computing Toolbox) GPU Hesaplama ile örnek olarak iki sayının ve iki vektörün toplanması işlemi nasıl gerçekleştirilir?
1.adımda toplama işlemlerini yapacak olan kernel kodunun .cu dosyası içerisine doğru bir şekilde yazılması ve derlenerek .ptx dosyasının oluşturulması gerekmektedir.
test.cu dosyamız:
__global__ void add1( double * pi, double c )
{
*pi += c;
}
__global__ void add2( double * v1, const double * v2 )
{
int idx = threadIdx.x;
v1[idx] += v2[idx];
}

Matlab dosyamız test.m:
toplama1 = parallel.gpu.CUDAKernel('test.ptx','test.cu','add1');
result1 = feval(toplama1,4,3)
toplama2 = parallel.gpu.CUDAKernel('test.ptx','test.cu','add2');
N = 128;
toplama2.ThreadBlockSize = N;
in1 = ones(N,1,'gpuArray');
in2 = ones(N,1,'gpuArray');
result2 = feval(toplama2,in1,in2);
toplama3 = parallel.gpu.CUDAKernel('test.ptx','test.cu','add2');
N = 32;
toplama3.ThreadBlockSize = N;
rin1 = rand(N,1,'gpuArray');
rin2 = rand(N,1,'gpuArray');
result3 = feval(toplama3,rin1,rin2);

Sonuç:
paralel-toplama


MATLAB(Parallel Computing Toolbox) GPU Hesaplama Örneği – Monte Carlo Simülasyonu

MATLAB(Parallel Computing Toolbox) GPU Hesaplama Örneği – Monte Carlo Simülasyonu


close all; clear all
N = 1e8;
gpu = gpuDevice
for pass = 1:2
disp(' ')
if (pass==1)
disp('Single precision:')
prec = 'single';
else
disp('Double precision:')
prec = 'double';
end
disp(' ')
disp('GPU')
for M = [1e5 1e6 1e7]
parallel.gpu.rng('default');
tic
e4 = 0;
for m = 1:M:N
n = min(M,N-m+1);
x = gpuArray.randn(1,n, prec);
e4 = e4 + sum(x.^4);
end
e4 = e4 / N;
wait(gpu); % ensure it has completed)
fprintf(' ave = %f, elapsed time = %f \n',e4,toc)
end
disp(' ')
disp('CPU')
for M = [1e4 1e5 1e6 1e7]
rng('default');
tic
e4 = 0;
for m = 1:M:N
n = min(M,N-m+1);
y = randn(1,n, prec);
e4 = e4 + sum(y.^4);
end
e4 = e4 / N;
fprintf(' ave = %f, elapsed time = %f \n',e4,toc)
end
end
disp(' ')
whos

Kaynak: http://people.maths.ox.ac.uk/gilesm/codes/matlab_gpu/mc.m


Sayfalar:1234567