:::: MENU ::::
MATLAB

MATLAB’da arrayfun nasıl kullanılır?

MATLAB’ın GPU hesaplamada önerdiği yöntemlerden birisi de arrayfun fonksiyonunun kullanılmasıdır.

sonuc = arrayfun(@Fonksiyonum, giris1, giris2,...); şeklinde bir yapı ile kullanılmaktadır.

Giriş parametreleri(giris1, giris2,…) gpuArray olarak tanımlanmak zorundadır.
Fonksiyonumuz sayılarla ifade edilebilen ve eleman bazlı (scalar/elementwise) olmalıdır. Yani vektör ve matris hesaplamaları yapılamamaktadır.
sonuc, Fonksiyonumuzun çıktısı olarak GPU belleğinde oluşur.

Örneğin 4 farklı diziyi giriş olarak alan basit bir hesaplamanın yapıldığı yapı aşağıdadır.


a = gpuArray(1:0.1:10);
b = gpuArray(2:0.1:11);
c = gpuArray(3:0.1:12);
d = gpuArray(4:0.1:13);
gpu_x = arrayfun(@Fonksiyonum,a,b,c,d);
x= gather(gpu_x);

Fonksiyonum.m dosyasının içeriği:
function out = Fonksiyonum(a, b, c, d)
out = b / (a * d * sin(c));

Burada işlemler eleman bazlı ve sayısal olduğu için Fonksiyonum fonksiyonu GPU’da paralel bir şekilde çalıştırılmaktadır.

arrayfun ile sadece basit sayısal işlemler değil kontrol parametreleri de kullanılabilir. for, while, break, if gibi ifadelerle de fonksiyonlar yazılabilir.

Örneğin:

myGoodFunc

Aşağıdaki örnekte matris indekslemesi olduğundan hata vermektedir.MATLAB ve C/C++ kullanırken verilerin bellekte sıralanması

MATLAB ve C/C++ kullanırken verilerin bellekte sıralanması birbirinden farklı olarak gerçekleşmektedir. MATLAB’da sütun bazlı bir sıralama var iken, C/C++’da ise satır bazlı sıralama kullanılmaktadır. Aynı veriyi ikisinde de kullanacaksak verilerin indekslerini iyi tutmamız gerekmektedir.

İkinci bir sıkıntı da C/C++’da indeksleme 0’dan başlarken, MATLAB’da 1’den başlamaktadır. Bu da aynı verilere aynı indeks formülizasyonu ile ulaşılmasına izin vermeyen başka bir sıkıntıdır.

Aşağıda örnek bir matris ve bellekte yerleşimi gösterilmiştir.

a-matrisi

memory-offset-data


Matlab ile performans artırmak için bazı öneriler…

Paralel programlama ile hızlanmayı hedef alan çalışmalar yapan ve yapmaya devam edecek olan bir karakter olarak Matlab’da uygulanması gereken bazı önerilere yer vereceğim.

1-Döngü içerisinde dosyaya yazma ve dosyadan okuma komutları kullanılmamalıdır. Çünkü dosyaya yazma ve okuma sırasında çağrılan komutlar zaman kaybına neden olmaktadır. Döngü içerisinde illa kullanmamız gerekirse bunları minimuma indirmemiz gerekmektedir. En sağlıklı yöntem döngüye girmeden dosyayı açmak, döngü çıkışında da var olan değişimleri yazdırmaktır.

2-Dinamik olarak değişen değişken boyutları ve yolları kullanmamalıyız. Bir dosya yolu sürekli değişir halde olursa kodun yavaş çalışmasına sebep olmaktadır. Yine boyutu belli olmayan değişken, vektör ve matrisler ciddi manada performans kaybına sebep olmaktadır. O yüzden ilk başta bunların çerçevesini çizmemiz gerekmektedir.

3-Kod okunulabilirliği ve optimizasyonuna önem verilmelidir. Rahat okunan, çabuk derlenen kodlar her zaman daha fazla tercih edilir.


Sayfalar:1234567