Lagrange

Lagrange Çarpanları Yöntemi

Lagrange Çarpanları yöntemi çok değişkenli maksimum ve minimum problemlerinden pek çoğunun çözümünü verir. Örnek Soru ve Cevabı: Bir başka örnek soru ve cevabı: