:::: MENU ::::
çerçeve tabanlı ağ(frame-based network)

Anlamsal Ağların Sözdizimi ve Anlam Bilimi

Anlamsal Ağların Sözdizimi ve Anlam Bilimi (Syntax and semantics of semantic networks)

Semantik Ağlar kategoriler ve ilgili kategorilere ait nesneler arasındaki ilişkiyi niteler.

Örneğin:

Kediler, Memeliler’in alt kümesidir.

Aşağıda örnek bir çerçeve tabanlı ağ(frame-based network) ve bunun birinci dereceden mantık(first-order logic) ile ifade edilmesini göreceksiniz.

Aşağıdaki ağ “Opus’un kaç ayağı var?” sorusuna cevap verir.
Cevabı Opus -> Penguenler -> Kuşlar yolunu izledikten sonra kuşların 2 ayağı var kısmından bulmaktadır. Bu durum mirasa örnektir.

frame-based

Türkçeleştirerek yeniden çizdiğim çerçeve tabanlı ağ:

cerceve-tabanli