:::: MENU ::::
Algoritma

Matlab ile Friedman rank testi nasıl yapılır?

Elimizde 3 farklı algoritmanın 30 farklı durumda ürettikleri sonuçlar olsun. Bu sonuçları kullanarak Friedman rank testini nasıl yaparız. Öncelikle A, B ve C algoritmalarımızın her birinin her durumdaki ortalamalarının kayıtlı oldukları vektörlerin elimizde olduğunu varsayıyorum. Yani A=[30×1]’lik bir vektördür. Aynı şekilde B ve C’de bu şekildedir. Kıyaslama optimum değerlere göre yapılacağından kendi kıyaslamımızda ilgili fonksiyonun optimum değerini kullanmamız gerekir.

Kolaylık olması açısından A hep 1, B hep 2, C hep 3 üretmiş olsun ve optimum değerimiz 2 olsun. Direk görüleceği üzere B algoritmasının birinci, A ve C’nin ikinciliği paylaşması gerekmektedir. Bakalım öyle mi olacak?

Not: Değerlerin negatif olmaması için mutlak değer işlemi uyguladık. Negatif değerli sonuçlarda sıkıntı çıkmaktadır.

Yukarıdaki kodu Matlab ortamında çalıştırdığınız zaman meanranks: [2.5000 1 2.5000] gibi bir çıktı veriyor. Görüleceği üzere A B C sıralamasında verdiğimiz için A’ya 2,5,B’ye 1, C’ye ise 2,5 değerlerini verdi. Tam da beklediğimiz gibi değil mi?

Diyelim ki, optimum değer 0 olsun. O zaman A 1., B, 2. C ise 3. olması gerekir. Hemen deneyelim.

opt değerini 0 yapıp yeniden çalıştırdığımızda meanranks: [1 2 3] değerini elde ediyoruz.

Siz de kıyaslayacağınız parametreleri bu şekilde vererek, Friedman rank testini yapabilirsiniz. Gerçi bu testin normal derecelendirmeden ne farkı var, bilmiyorum. Bilen istatistikçi varsa yorum yazsın, halkımızla paylaşalım.

Umarım faydalı olur.


Algoritma nedir?

Algoritma nedir?

Bir Turing makinesinde uygulanabilir her şey algoritmadır.

Algoritma, bir problemi çözmek veya bir amaca ulaşmak için tasarlanan yoldur. Matematikte ve bilgisayar biliminde bir işi yapmak için tanımlanan, bir başlangıç durumundan başladığında, açıkça belirlenmiş bir son durumunda sonlanan, sonlu işlemler kümesidir.

İlk algoritmayı Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el Harezmi bulmuştur. O yüzden Harezmi Yolu’da denmektedir.

Algoritma, Değişkenler (Dışarıdan girilen veya bizim oluşturduğumuz değerler), Algoritma (gerekli adımların mantıksal bir sıra ile yazılması) ve Akış Diyagramı (Şekiller ve oklar ile mantıksal sıraların birbirine bağlandığı şema) parçalarından oluşur.

Her algoritma,
1. Girdi : Sıfır veya daha fazla değer dışarıdan verilmeli.
2. Çıktı : En azından bir değer üretilmeli.
3. Açıklık : Her işlem (komut) açık olmalı ve farklı anlamlar içermemeli.
4. Sonluluk: Her türlü olasılık için algoritma sonlu adımda bitmeli.
5. Etkinlik : Her komut kişinin kalem ve kağıt ile yürütebileceği kadar basit olmalıdır.
kriterlerini sağlamalıdır.

Kaynaklar:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Algoritma
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/bes-dakikada-algoritmayi-taniyin/8223#ad-image-0