Akademik Çalışmalar

A. C. CINAR, M. S. KIRAN; 27-30 Eylül 2016 günleri arasında Antalya’da yapılan Selçuk ISCAS(International Scientific Conference On Applied Sciences) 2016 konferansı dahilinde “A Parallel Version of Tree-Seed Algorithm (TSA) within CUDA Platform” başlıklı çalışma bildiri kitabında Volume II’nin 174-178.sayfaları arasında basılmıştır.

Ş. Taşdemir, A. C. Çınar, MENDEL’2011 konferansı dahilinde “17th International Conference on Soft Computing” bildiri kitapçığındaki “Application of Artificial Neural Network Forecasting of Daily Maximum Temperature in Konya“, 236-243 pp., Brno, Czech Republic, Haziran 2011.