:::: MENU ::::
Mart 2017

Selecting fuzzy if-then rules for classification problems using genetic algorithms

“Selecting fuzzy if-then rules for classification problems using genetic algorithms” başlıklı çalışma Hisao Ishibuchi, Ken Nozaki, Naohisa Yamamoto ve Hideo Tanaka tarafından yapılmış olup IEEE Transactions on fuzzy systems 3.3 (1995): 260-270.sayfaları arasında yayınlanmıştır.

Bulanık kural kümelerinin sınıflandırma işlemi için kullanımını anlatılmış ve IRIS veri seti üzerinde deneyler yapılmıştır.

İndirmek için:
Selecting-fuzzy-if-then-rules-for-classification-problems-using-genetic-algorithms


Fuzzy Rule-Based Classification System for Assessing Coronary Artery Disease

“Fuzzy Rule-Based Classification System for Assessing Coronary Artery Disease” başlıklı çalışma Reza Ali Mohammadpour, SeyedMohammad Abedi, Somayeh Bagheri ve Ali Ghaemian tarafından yapılmış olup Computational and Mathematical Methods in Medicine dergisinde basılmıştır.

İndirmek için:

Fuzzy-Rule-Based-Classification-System-for-Assessing-Coronary-Artery-Disease


k-kez çapraz doğrulama yöntemi

k-kez çapraz doğrulama yöntemi sınıflandırıcı modellerin bir veri kümesi üzerinde yapılan sınıflandırma işleminin sonuçlarının tutarlı olması için kullanılmaktadır.

Metodun uygulanmasından önce k parametresinin belirlenmesi gerekmektedir. k parametresi veri kümesinin kaç parçaya bölüneceğini belirtmektedir. k adet sınıflandırma işlemi yapılmaktadır ve her adımda bölünen parçalardan bir tanesi test işlemi için ayrılmakta geriye kalan k-1 tanesi sınıflandırıcının eğitimi için kullanılmaktadır. k adım sonra elde edilen sınıflandırma sonuçlarının ortalaması alınarak genel sınıflandırma sonucu elde edilmektedir.

k parametresi 10 olarak belirlenen bir çapraz doğrulama işlemi aşağıda görülmektedir. 10 parçaya bölünen veri kümesindeki 9 parça eğitim kümesi ve geriye kalan diğer parça test kümesi olarak kullanılmakta ve bu işlem 10 adımda ve her adımda farklı bir parça test kümesi alınarak gerçekleştirilmektedir.

10-kez-capraz-dogrulama-islemi

Kaynak: http://ahmetcevahircinar.com.tr/2017/03/25/genetik-algoritma-ile-bulanik-kural-kumesinin-otomatik-olarak-olusturulmasinda-yeni-bir-yaklasim/


GENETİK ALGORİTMA İLE BULANIK KURAL KÜMESİNİN OTOMATİK OLARAK OLUŞTURULMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

“GENETİK ALGORİTMA İLE BULANIK KURAL KÜMESİNİN OTOMATİK OLARAK OLUŞTURULMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM” başlıklı Doktora tezi, Ersin KAYA tarafından hazırlanmış ve 23.12.2014 günü kabul edilmiştir.

İncelemek için:

genetik_algoritma_ile_bulanik_kural_kumesinin_otomatik_olarak_olusturulmasinda_yeni_bir yaklasim


Sayfalar:12345