Öngörücü öğrenme süreçleri hangi aşamalardan oluşur?

Bütün öngörücü öğrenme süreçleri temel olarak:
-Verilen eğitim kümesinden sistemdeki bilinmeyen bağımlılıkları öğrenme veya tahmin etme.
-Tahmin edilen bağımlılıkları kullanarak sistemde yer alacak yeni girdiler için çıktılar öngörme.
aşamalarından oluşmaktadır.

Bu iki aşama sırasıyla; özelden (eğitim kümesi) genele (model) ulaşmak olarak tanımlanan tümevarım (induction) ve genel bir model ile birlikte verilen girdiden çıktıya ulaşmak olarak tarif edilen tümdengelim (deduction) isimli iki klasik çıkarsama tipine karşılık gelmektedir.

Yorum Yapın