Cooperative Coevolution(Birlikte Evrim) Nedir?

Cooperative Coevolution(Birlikte Evrim), büyük boyutlu problemlerin çözümüne yönelik problemi daha küçük alt parçalara bölerek çözüme gitmeyi amaçlayan evrimsel bir hesaplama metodudur.

Popülasyon, alt popülasyonlara bölünür ve her alt popülasyon başlı başına bir popülasyon gibi değerlendirilerek işlemler yapılır. Mevcut alt popülasyonlardaki en iyi sonuçlar alınarak tüm popülasyona ait en iyi sonuç elde edilmiş olur.

İşlemin yapılış şeması:
cooperative-coevolution-birlikte-evrim

1 Yorum

  1. […] bağlama, [Cooperatively coevolving particle swarms for large scale optimization] çalışmasında birlikte evrim ve [An adaptive differential evolution algorithm with novel mutation and crossover strategies for […]

Yorum Yapın