:::: MENU ::::
Eylül 2016

Konya’da düzenlenen ICAT’16 konferansını takip ettim

“3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’16)” başlığı ile 1-3 Eylül 2016 günlerinde Konya’da yapılan konferansta daha önce belirlediğim bildirilerin olduğu oturumlara katılarak dinledim.

Kendi çalışmamlada alakalı olan “ROUTE PLANNING FOR MULTIPLE UNMANNED AERIAL VEHICLES UAVS WITH PARALLEL GENETIC ALGORITHM ON GPU USING CUDA” başlıklı çalışmanın sahibi(MURAT CAKIR) ile görüştüm, bir kaç soru sordum o da gerekli cevapları verdi.

Bilimsel bir konferans nasıl olur anlama adına ilk deneyimimdi, ilk dakikadan yorum yapmak istemiyorum. Süreçte daha çok konferansa katıldıktan sonra olumlu ve olumsuz yönleri detaylarıyla yazarım. İlk izlenimim olumlu olduğu yönündedir.

icat


Android’te Navigation Drawer ile birlikte Fragment nasıl kullanılır?

Android’te Navigation Drawer ile birlikte Fragment nasıl kullanılır?

1.Main Activity, DrawerLayout içerisinde olacak ve DrawerLayout’a ” android:id=”@+id/drawer_layout”
” şeklinde isim verilmiş olacak.

2.FragmentBir.java dosyası:

3. fragment_bir.xml arayüzü:

4.Son olarak;

Oluşan menü:

ilkokul-dersleri-android

Yararlanılan anlatım: https://www.youtube.com/watch?v=tnWdMigEd4U


Android’te geçiş reklamı(Interstitial Ads) nasıl eklenir?

Android’te geçiş reklamı(Interstitial Ads) nasıl eklenir?

build.gradle(app)’ı açıp dependencies bölümünün en altına

AndroidManifest.xml’i açıp:

Activity içerisinde reklamı tanımlıyoruz:

onCreate metodunun içerisine:

Son olarak reklamı gösterecek fonksiyonu ekliyoruz:

admob


Sayfalar:12