Android’te Floating Action Button nasıl eklenir?

Android’te Floating Action Button nasıl eklenir? build.gradle dosyasına:

yazarak ilgili kütüphanelerin kullanımını sağlıyoruz. Arayüzü tasarladığımız XML dosyasına gelerek:

kodlarını ekleyerek FAB’ı yerleştiriyoruz. Activity’in altında

şeklinde gerekli tanımlamayı yaptıktan sonra; onCreate metodu içerisine;

kodlarını ekleyerek FAB’a tıklandığı zaman yapılacak işlemi belirliyoruz. FAB’ın pozisyonunu layout_gravity özelliği ile, boyutlarını ‘normal‘ ve ‘mini‘ değerlerini alabilen […]

Android’te EditText’lere Floating Labels ekleme işi nasıl yapılır?

Android’te EditText’lere Floating Labels ekleme işi nasıl yapılır? android:hint alanında tanımlı metin Floating Labels görevi görmektedir.